Alfred Sant wiegħed li se jibqa’ impenjat fil-ħarsien tal-interess tal-Maltin u l-Għawdxin fil-qasam tar-relazzjonijiet mal-Ewropa sal-aħħar tal-mandat parlamentari preżenti u wara, skont xi jkunu ċ-ċirkostanzi personali tiegħu, b’ottimiżmu u diliġenza. Dr Sant qal li se jibqa’ jagħti attenzjoni bla waqfien biex nagħrfu minn qabel, u biex nifhmu, kif il-bidliet u l-iżviluppi fl-Ewropa jistgħu jaffettwaw lil Maltin u l-Għawdxin, għat-tajjeb jew għall-ħażin.

Alfred Sant qal dan f’messaġġ tal-Ewwel tas-Sena.

“ L-importanti hu li pajjiżna u s-soċjetà tagħna jibqgħu jieħdu vantaġġ xieraq minn kull opportunità xierqa li tinfetaħ quddiemna fl-Ewropa u lil hinn minnha. J’alla nibqgħu ngħixu bħala soċjetà fi progress ekonomiku u soċjali li jissarraf f’solidarjetà, ġustizzja soċjali u ħajja hienja.”

Dr Sant qal li matul l-aħħar sena, f’pajjiżna rajna jseħħ titjib ekonomiku qawwi. B’dan għandna nkunu sodisfatti u nkomplu nistinkaw biex it-titjib insostnuh.

“Veru li miegħu ġab problemi soċjali u oħrajn – uħud minnhom ġodda għal pajjiżna…  fosthom dawk ta’ kif se naffaċċjaw u naddattaw għaċ-ċirkostanzi ġodda li joħloq l-istess progress. Irridu nagħmlu dan b’effiċjenza, b’qies u fuq kollox b’ġustizzja soċjali.”

Dr Sant qal li mqabbla maċ-ċirkostanzi ta’ ħafna pajjiżi fl-Ewropa, tagħna jirriflettu tajjeb fuq il-ħidma tan-nazzjon Malti.

 

Tista’ ssegwi l-messaġġ ta’ Alfred Sant fuq din il-link.

https://www.youtube.com/watch?v=hdLfA4nTzJQ

 

SE NIBQA’ NĦARES L-INTERESS TA’ MALTA FL-EWROPA

Alfred Sant wiegħed li se jibqa’ impenjat fil-ħarsien tal-interess tal-Maltin u l-Għawdxin fil-qasam tar-relazzjonijiet mal-Ewropa sal-aħħar tal-mandat parlamentari preżenti u ...
Read More

IŻ-ŻONA EWRO SE JKOLLHA L-BAĠIT TAGĦHA 

Il-membri taż-żona ewro qablu dwar baġit wieħed komuni, bid-daqs tiegħu jiġi determinat wara l-elezzjonijiet Ewropej ta’ Mejju 2019. Pjanijiet għal ...
Read More

FRANZA SE DDAHHAL €500 MILJUN FIS-SENA

Franza żdiedet mal-lista ta’ stati membri li telqu għal rashom u li se jdaħħlu taxxa għal kumpaniji diġitali. Dan wara ...
Read More

JAQBLU LI JIFTEHMU DWAR IL-BAĠIT EWROPEW

It-28 stat membru tal-UE qablu dwar l-impenn tagħhom li jilħqu ftehim dwar il-Budget Ewropew (2021-2027) sal-Ħarifa tal-2019. Il-Kunsill tal-UE qed ...
Read More

IR-RUMANIJA ORDNATA TIRKUPRA €350 MILJUN F’GĦAJNUNA TAL-ISTAT ILLEGALI

Il-Kummissjoni Ewropea ordnat lir-Rumanija tiġbor lura €335 miljun f’għajnuna tal-istat li mhux kompatibbli mar-regoli tal-Unjoni Ewropea. Dawn il-miljuni ntefqu għall-kumpanija ...
Read More

€122 MILJUN GĦAR-REFUĠJATI SIRJANI

Il-Kummissjoni Ewropea ħabbret proġetti ġodda għar-refuġjati Sirjani li qed jiġu milqugħa minn komunitajiet fil-Ġordan, Iraq u Turkija u li jammontaw ...
Read More

L-UE IĠĠEDDED IS-SANZJONIJIET KONTRA R-RUSSJA

L-Unjoni Ewropea ġeddet is-sanzjonijiet ekonomiċi kontra r-Russja minħabba r-rwol tagħha fil-kunflitt tal-Lvant tal-Ukraina. Il-flotta navali Russa f’Novembru attakkat u kkonfiskat ...
Read More

IL-POLONJA ORDNATA TBIDDEL IL-LIĠI DWAR IL-ĠUDIKATURA

Il-Qorti ewlenija tal-Unjoni Ewropea iddeċidiet li l-Polonja għandha tissospendi l-liġi li niżżlet l-eta` tal-irtirar għal ġudikanti u li allura tisforzahom ...
Read More

 

Facebook Comments

Post a comment