Spanja ċerta li din is-sena se jkollha defiċit ta’ 4.2% fil-waqt li l-Kummissjoni temmen li Spanja se jkollha defiċit akbar minn hekk u li l-baġit ippreżentat minn Spanja qiegħed f’riskju li ma jaqbilx mar-regoli tal-Unjoni Ewropea.

Skont il-Kummissjoni, id-defiċit ta’ Spanja se jkun 4.5% tal-GDP fl-2015 u 3.5% fl-2016 flok 4.2% għal din is-sena u 2.8% għas-sena d-dieħla, kif kien miftiehem fuq livell Ewropew. Il-Gvern Spanjol qed jgħid li se jkollu tkabbir ta’ 3.3% tal-PGD fl-2015 u ta’ 3% fl-2016 filwaqt li l-Kummissjoni qed tbassar li t-tkabbir se jkun ta’ 3.1% tal-PGD fl-2015 u 2.7% fl-2016

Il-Kummissjoni damet aktar mis-soltu biex ħabbret it-tbassir tagħha. Dan ma rriflettiex tajjeb fil-gazzetti Spanjoli li interpretaw dan id-dewmien bħala xkiel għal gvern Spanjol li se jaffaċċja elezzjoni ġenerali fix-xhur li ġejjin. Il-Kumissjoni għamlitha ċara li ma kien hemm xejn minn dan u li d-dewmien kien dovut minħabba li l-Kummissjoni xtaqet tinkludi r-riżultati tal-monitoraġġ li għamlu t-tliet istituzzjonijiet f’Madrid skont kif maqbul fil-pjan ta’ salvataġġ li ħadet Spanja għas-settur bankarju.

Sors intern tal-Kummissjoni qal li l-biċċa l-kbira tal-membri tal-Kummissjoni ġejjin mill-familja tal-partiti DemoKristjani, l-istess partit li qed jiggverna lil Spanja. Il-Ministru tal-Finanzi Ġermaniż Wolfgang Schäuble ukoll jagħmel parti mill-familja ta’ dan il-partit. Is-sors qal li l-Kummissjoni ma kinitx ħarxa fil-kritika tagħha lejn Spanja. L-istess għamel Schäuble.

 

DADAAB SOMALIA - AUGUST 7: Unidentified women and men live in the Dadaab refugee camp hundreds of thousands of Somalis wait for help because of hunger on August 7 2011 in Dadaab Somalia.

IL-PAJJIŻI AFRIKANI MA JRIDUX IMMIGRANTI F’PAJJIŻHOM

Tliet ġimgħat biss qabel il-konferenza li se ssir il-Belt Valletta dwar il-kriżi tal-immigrazzjoni, diġa` qed joħorġu xi punti ta’ tilwim ...
Aqra Aktar
March 30,2015, Suruc in Turkey. Syrian people in refugee camp in Suruc. These people are refugees from Kobane and escaped because of Islamic state attack. March 30,2015, Suruc in Turkey.

IT-TURKIJA MHUX IMPRESSJONATA BIL-PROPOSTI EWROPEJ DWAR L-IMMIGRAZZJONI

Il-Kummissjoni Ewropea ħabbret il-pjan ta’ azzjoni li ppreżentat lill-President Tork Erdogan dwar l-immigrazzjoni. Dan il-pjan jinkludi sensiela ta’ inizjattivi, bl-UE ...
Aqra Aktar
Multi-Ethnic Hands Raised With British Flag In Background

ĊITTADINI EWROPEJ IRIDU JAGĦTU PROVA LI HUMA IMMIGRANTI LEGALI

Sabiex stat membru jipproteġi l-finanzi tiegħu, qabel ma jagħti l-benefiċċji soċjali lil ċittadini li ġejjin minn stati membri oħra, jista’ ...
Aqra Aktar
European Union (flag of EU) on the map of Europe. The Map is in vintage summer style and sunny mood. The map has soft grunge and vintage atmosphere which acts as watercolor painting on old paper.

JIPPERSISTU D-DIVERĠENZI BEJN IR-REĠJUNI

Id-differenzi soċjo-ekonomiċi u demografiċi bejn in-Nord u s-Sud tal-Unjoni Ewropea għadhom b’saħħtihom. Dan ħareġ minn studju ppubblikat mill-Eurostat u li ...
Aqra Aktar
Plasterer at indoor wall renovation decoration with float and plaster

‘L-UE M’GĦANDHIEX TAPPLIKA BIL-GĦAMA REGOLI TA’ ‘ONE-SIZE FITS ALL’ FIL-QASAM TAL-KOMPETIZZJONI’

Fit-tmexxija tal-politika tal-kompetizzjoni l-Unjoni Ewropea m’għandhiex tapplika bil-għama regoli ta’ ‘one size fits all’ għax dan ikun ta’ detriment għall-pajjiżi ...
Aqra Aktar
Women Airline Passengers in an Airport

JISTGĦU JINTILFU 7 MILJUN TURIST

Proposta biex issir reviżjoni tax-xengen visa bħala miżura li tagħti spinta lis-settur turistiku ma ntlaqgħetx. Din il-proposta mhix qiegħda fuq ...
Aqra Aktar
Funny businessman isolated on white

DAWK BI DĦUL BAXX L-AKTAR LI JBATU MINN MARD IKKAWŻAT MILL-ĦXUNA

Dawk is-saffi tal-popolazzjoni li għandhom dħul baxx huma l-aktar li jbatu mill-obesita` u huma l-aktar li jsofru minn mard ikkawżat ...
Aqra Aktar
Frankfurt, Germany- July 11: Euro Sign. European Central Bank (ECB) is the central bank for the euro and administers the monetary policy of the Eurozone.July 11, 2014 in Frankfurt, Germany.

IL-BANK ĊENTRALI EWROPEW TAĦT PRESSJONI MINĦABBA L-INFLAZZJONI

F’Settembru l-Ewropa reġa’ kellha inflazzjoni negattiva ta’ -0.1%. L-inflazzjoni għal Awwissu kienet ta’ 0.1%. Jiġifieri f’Settembru fl-Unjoni Ewropea il-prezzijiet naqsu ...
Aqra Aktar
A 20 Euro cent coin, several other Euro coins and a bill.

SPANJA U L-KUMMISSJONI MA JAQBLUX DWAR ID-DEFIĊIT

Spanja ċerta li din is-sena se jkollha defiċit ta’ 4.2% fil-waqt li l-Kummissjoni temmen li Spanja se jkollha defiċit akbar ...
Aqra Aktar
classic house against German flag background

IL-ĠID TAL-FAMILJI ĠERMANIŻI

Il-ġid tal-familji Ġermaniżi qed jonqos. Minkejja li l-ekonomija Ġermaniża sejra tajjeb, jidher li l-Ġermaniżi mhux qed jibbenefikaw direttament minn dan ...
Aqra Aktar
Olive oil pouring out. Pouring olive oil. Olive oil.

TILWIM FUQ IŻ-ŻEJT TAŻ-ŻEBBUĠA

Iż-żieda fl-importazzjoni taż-żejt taż-żebbuġa Tuneżin mingħajr dazju fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea se jaffettwa ħażin lis-settur Ewropew fejn il-produtturi taż-żejt taż-żebbuġa qed ...
Aqra Aktar
Screen Shot 2015-10-22 at 20.47.54

Il-GRUPP TAS-SOĊJALISTI U DEMOKRATIĊI – S&D

Il-Grupp tas-Soċjalisti u Demokratiċi huwa wieħed mill-gruppi politici fi ħdan il-Parlament Ewropew. Is-Socjalisti u Demokratici għandhom 191 membru u huwa ...
Aqra Aktar
Wineglasses with red and white wine, isolated on white

VINO VERITAS

Figuri li ppubblikat il-Kummissjoni Ewropa juru li l-ġabra tal-għeneb fl-Italja se taqbeż lil dik ta’ Franza. L-Italja se ssir l-ikbar ...
Aqra Aktar