Meta faqqgħet it-tieni gwerra dinjija fl-Ewropa fl-1939, Madame de Florian ta’ 23 sena kellha tabbanduna d-dar tagħha fiċ-ċentru ta’ Pariġi biex taħrab lit-truppi Ġermaniżi. Baqgħet tħallas il-kerha tal-appartament, imma qatt ma reġgħet daħlet ġo fih. Fl-2010 mietet fl-eta` ta’ 91 sena. Wara mewtha, il-familjari tagħha saru jafu li kellhom appartament fil-belt kapitali Franċiża u minnufih ikkuntattjaw irkantatur biex jagħtihom prezz għall-affarijiet abbandunati fl-appartament.

L-irkantatur ħa x-xokk ta’ ħajtu meta fetaħ il-bieb tal-appartament li kien ilu magħluq għal aktar minn 70 sena. Rifes fuq it-trab u l-għanqbud u beda jifli l-oġġetti. Sab għamara tal-bidu tal-1900 u kċina mimlija settijiet tal-porċellana. Ħaseb li kien qiegħed f’dinja tal-ħolm. Kien hemm xi pitturi li tniżżlu mill-ħitan, bħallikieku xi ħadd kien se joħodhom imma qatt ma rritorna lura għalihom. It-twaletta baqgħet kif kienet, bil-petne, mejkap u fwejjaħ – tistenna lil sidha li qatt ma ġie lura. F’rokna tad-dar instab soft toy ta’ mickey mouse. Imma l-iktar ħaġa li laqtet lil kulħadd kienet pittura ta’ mara sabiħa b’libsa roża. Il-mara fil-pittura kienet in-nanna tas-sid tal-appartament li qabel kienet is-sid tal-appartament hija wkoll. Stħarreġ minn hawn u staqsi minn hemm l-irkantatur sab li l-pittura kienet ta’ Giovanni Boldini, wieħed mill-pitturi l-aktar rinomati tal-perijodu magħruf bħala La Belle Époque. Il-pittura saret fl-1888, meta n-nanna kellha biss 24 sena. Inbiegħet f’irkant għas-somma ta’ $3 miljun dollaru. Għaliex il-mara li ħarbet mill-appartament fl-1939 baqgħet tħallas il-kerha mingħajr qatt ma marret lura baqa’ misteru. Żgur li dawk kollha li kienu involuti f’din l-avventura għexu esperjenza tal-ħolm.

L-ISTATI MEMBRI TAL-EU MITLUBA JŻOMMU KELMTHOM DWAR L-IMMIGRAZZJONI

L-Istati Membri wiegħdu ħafna biex jilqgħu għall-kriżi tal-immigrazzjoni, issa qed jiġu mitluba biex iwettquhom fil-prattika jekk ma jridux li s-sitwazzjoni ...
Read More

IL-KROAZJA TRID TINED U SODOD GĦALL-IMMIGRANTI

Il-Kroazja qed titlob l-għajnuna tal-Unjoni Ewropea biex tlaħħaq mal-influss ta’ eluf ta’ immigranti li jridu jgħaddu minn pajjiżha fi triqithom ...
Read More

JEKK JGĦADDI L-‘BREXIT’ MA JKUNX HEMM REFERENDUM IEĦOR

Il-Prim Ministru Ingliż David Cameron ma jaqbilx li jsir Referendum ieħor jekk il-poplu tar-Renju Unit jivvota biex joħroġ mill-Unjoni Ewopea ...
Read More

IR-RAPPORT ‘ROSATI’ MA JGĦADDIX

Il-Parlament Ewropew baqa’ ma qabilx fuq pożizzjoni dwar ir-rakkomandazzjonijiet tal-politika soċjo-ekonomika għall-istati membri. Ir-rapport mfassal minn Dariusz Rosati (Partit Popolari ...
Read More

L-EWROPA TEĦTIEĠ POLITIKA EKONOMIKA GĦALL-ISFIDI TAL-LUM

L-Ewropa teħtieġ politika ekonomika u finanzjarja skont l-isfidi tal-lum u ma tistax tibqa’ tiffissa fuq il-problemi li nqalgħu fl-2008. Dan ...
Read More

TĦASSIB MINĦABBA L-INFLAZZJONI NEGATTIVA

Il-Bank Ċentrali Ewropew irid janalizza l-għodod monetarji disponibbli f’kas li jkun hemm il-bżonn li jintervjeni b’mod aktar aggressiv. Waqt laqgħa ...
Read More

L-UE M’GĦANDHIEX TIBGĦAT MESSAĠĠI KONFLIĠĠENTI LILL-BANEK

L-Unjoni Ewropea m’għandhiex tibgħat messaġġi konfliġġenti lill-banek jekk irridu niżguraw l-investimenti meħtieġa fl-Ewropa. Dan qalu l-Membru Parlamentari Ewropew Alfred Sant ...
Read More

TNAQQIS FID-DEJN U D-DEFIĊIT FIL-PAJJIŻI TAL-EWRO FL-EWWEL KWART TAL-2015

Id-defiċit pubbliku niżel fiż-żona ewro bejn l-ewwel u t-tieni kwart tas-sena 2015. Fit-tieni kwart ta’ din is-sena id-defiċit pubbliku kien ...
Read More

TRATTAMENT SPEĊJALI GĦAL GĦAWDEX FL-UNJONI EWROPEA

Għawdex jista’ jgawdi minn aktar fondi tal-Unjoni Ewropea li joħolqu proġetti u impjiegi ġodda għaż-żgħażagħ f’Għawdex. Jeħtieġ sforzi akbar biex ...
Read More

IL-LIBJA TEĦTIEĠ PJAN TA’ AZZJONI

L-Unjoni Ewropea qed tfassal pjan għal qbil dwar gvern nazzjonali fil-Libja. Il-pjan jisħaq dwar l-importanza li kollox isir fi stadji ...
Read More

€365.5 MILJUNI GĦALL-MAROKK, L-ALĠERIJA, IL-ĠORDAN U L-LEBANON

L-Unjoni Ewropea ħabbret li se tagħti għajnuna finanzjarja li tlaħħaq it-€365.5 miljuni lil erba’ pajjiżi tal-Mediterran – l-Alġerija, il-Ġordan, il-Lebanon ...
Read More

ŻBILANĊ FIL-KUMMERĊ BEJN L-UNJONI EWROPEA U Ċ-ĊINA

Grupp ta’ 30 assoċjazzjoni industrijali - Aegis Europe - urew tħassib dwar l-iżbilanċ enormi li l-Unjoni Ewropea għandha maċ-Ċina. Figuri ...
Read More

IL-PARLAMENT EWROPEW IRID INAQQAS 317 IMPJIEG

Il-Parlament Ewropew jeħtieġ inaqqas 5% tal-impjegati tiegħu bejn l-2013-2017, skont kif miftiehem mal-istituzzjonijiet l-oħra tal-Unjoni Ewropea. Fl-2012 il-Parlament Ewropew kellu ...
Read More

X’INHU L-VALLETTA SUMMIT?

Id-djalogu bejn l-Ewropa u l-pajjiżi Afrikani se jkun is-suġġett ewlieni fil-konferenza tal-immigrazzjoni li se sseħħ fil-Belt Valletta fil-11 u 12 ...
Read More

TAN-NANNA AKTAR MINN ĦELU MANNA

Meta faqqgħet it-tieni gwerra dinjija fl-Ewropa fl-1939, Madame de Florian ta’ 23 sena kellha tabbanduna d-dar tagħha fiċ-ċentru ta’ Pariġi ...
Read More

Facebook Comments

Post a comment