Il-mexxejja tas-seba’ pajjiżi tas-Sud tal-Ewropa – Malta, Ċipru, Spanja, Franza, Greċja, Italja u Portugall – qablu li l-Unjoni għandha tirrispetta l-liġijiet nazzjonali dwar l-impjiegi u l-protezzjoni soċjali.

Id-dimensjoni soċjali tal-UE teħtieġ li ċ-ċittadini jkollhom post ċentrali fil-proġett Ewropew. Il-mexxejja saħqu li koordinament fl-edukazzjoni u s-sistemi tas-sigurta` soċjali jaħdmu favur koeżjoni soċjali.

Fil-laqgħa ta’ Madrid il-mexxejja tkellmu favur l-Unjoni Bankarja u s-suq wieħed tal-enerġija. Huma wiegħdu l-impenn tagħhom lejn ir-regoli tal-politika tal-kummerċ Ewropew ibbażat fuq is-suq ħieles u l-kompetizzjoni ġusta.

Fid-dikjarazzjoni ta’ Madrid il-mexxejja qablu dwar miżuri li jżidu s-sigurta` taċ-ċittadini Ewropej, li jinkludu l-protezzjoni tal-fruntieri u l-ġlieda kontra l-finanzjament tat-terroriżmu.

Il-pajjiżi tal-Mediterran qegħdin qalb l-influssi tal-immigranti u qablu li l-politika Ewropea dwar l-immigrazzjoni għandha tkun ibbażata fuq ir-responsabbilta` u s-solidarjeta`. Bħalissa l-leġislaturi Ewropej qed jaħdmu fuq reviżjoni tat-trattat ta’ Dublin.

Laqgħa oħra bejn il-mexxejja tal-Mediterran se ssir f’Ċipru.

MAY TFITTEX MANDAT B’SAĦĦTU

Il-Prim Ministru Ingliża Theresa May qed tfittex mandat speċifiku biex tinnegozja l-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE.  May ħasdet lil kulħadd dil-ġimgħa ...
Read More

KAPITLU ĠDID FIT-TURKIJA

It-Turkija kitbet kapitlu ġdid fl-istorja tagħha bir-Referendum li approva bidliet kostituzzjonali li jagħtu poteri ġodda lill-President, Recep Tayipp Erdoğan, seklu ...
Read More

IT-TELLIEQA FRANĊIŻA

Lejlet l-elezzjoni fi Franza l-investituri mħassba dwar il-possibilita` li l-President tal-Front Nazzjonali Franċiż Marine Le Pen iġġib l-aktar voti. Le ...
Read More

IŻ-ŻGĦAR JAPPOĠĠJAW LIL MERKEL

Stħarriġ fost l-opinjoni pubblika juri li dawk li se jivvotaw l-ewwel darba fil-Ġermanja huma favur il-Kanċilliera Angela Merkel. Merkel għadha ...
Read More

TAS-SUD IRIDU AKTAR KOEŻJONI SOĊJALI U EKONOMIKA

Il-mexxejja tas-seba’ pajjiżi tas-Sud tal-Ewropa – Malta, Ċipru, Spanja, Franza, Greċja, Italja u Portugall – qablu li l-Unjoni għandha tirrispetta ...
Read More

IL-KRIMINALITA` ONLINE PRIJORITA` GĦALL-KUMMISSJONI EWROPEA

Il-kriminalita` organizzata qed tuża dejjem aktar l-internet u l-attakki li jsiru online qed jiżdiedu fil-kwantita` u qed jitjiebu fil-kwalita`. Il-Kummissjoni ...
Read More

MANIFATTURA U SERVIZZI B’SAĦĦITHOM FIR-RENJU UNIT

Is-settur tal-manifattura tar-Renju Unit fil-bidu ta’ din is-sena rrapporta rata għolja fl-esportazzjoni, ferm ogħla mir-rata ta’ dawn l-aħħar sentejn. Is-settur ...
Read More

M’HEMMX UNJONI EWROPEA MINGĦAJR DIMENSJONI SOĊJALI

Il-Grupp tal-S&D qed jaħdem biex tkun implimentata leġislazzjoni li tiżgura kundizzjonijiet tax-xogħol diċenti, paga li l-Ewropej jistgħu jgħixu biha u ...
Read More

Facebook Comments

Post a comment