It-tkabbir u l-iżvilupp ikunu diffiċli li jseħħu mingħajr sistema ta’ trasport tajba mifruxa mar-reġjuni kollha tal-UE, qal Alfred Sant fil-Parlament Ewropew meta saħaq dwar il-ħtieġa ta’ baġit imfassal apposta għall-bżonnijiet lokali fl-infrastruttura tat-trasport.

“Għajnuna diretta lejn il-forom kollha tat-trasport pubbliku tibqa’ essenzjali.” qal Dr Sant li vvota favur ir-rapport ‘Il-promozzjoni ta’ trasport sostenibbli u t-tneħħija tal-konġestjoni tat-traffiku f’networks prinċipali”.

Fid-dawl tat-tnaqqis fil-baġit Ewropew għas-seba’ snin li jmiss, wieħed ma jistax ma jenfasizzax li l-fondi tal-UE iddedikati għall-istruttura tat-trasport huma l-iktar strument viżibbli ta’ fondi Ewropej. Bħalissa, il-konġestjoni taffettwa kemm it-traffiku fit-toroq kif ukoll tal-ajru u tiswa lill-Ewropa madwar 1% tal-Prodott Gross Domestiku.

“Ivvotajt favur din ir-Riżoluzzjoni għax tinkoraġġixxi politika bżonnjuża ta’ network integrat tat-trasport, li tippermetti lin-nies u l-merkanzija jivvjaġġaw faċilment bejn ir-reġjuni differenti tal-UE. Aktar minn hekk, tenfasizza investiment integrat fl-infrastruttura tat-trasport bażiku f’żoni remoti u b’nuqqas ta’ aċċessibilita`.”

Dr Sant qal li mingħajr miżuri ġusti, it-traffiku se jiżdied aktar. Il-konġestjoni fiż-żoni urbani hija impressjonanti. Qed ikollha impatt negattiv kemm fuq il-produzzjoni ekonomika, u anki fuq saħħet il-bniedem. Fl-ibliet l-aktar konġestjonati, wieħed jista’ jieħu sa 50% aktar ħin biex jivjaġġja għad-destinazzjoni tiegħu.

Ir-Rapport għadda b’475 voti favur, 153 kontra u 22 astenzjoni.

IR-RENJU UNIT IWISSI DWAR AKTAR ATTAKKI ATROĊI MILL-ISIS FL-EWROPA

Ir-Renju Unit qed iwissi dwar aktar attakki kumplessi u aktar atroċi mill-ISIS fl-Ewropa u qed jisħaq dwar il-ħtieġa ta’ kooperazzjoni ...
Read More

MA JAQBLUX MAL-PROPOSTI TAL-KE DWAR IL-BAĠIT

Bosta stati membri pprotestaw kontra l-pjanijiet tal-Kummissjoni li tnaqqas il-baġit għal qasam tal-biedja u l-politika ta’ koeżjoni għal baġit 2021-2027 ...
Read More

TRID TAGĦTI GARANZIJA DWAR L-ISTAT TAD-DRITT SA ĠUNJU

Il-Gvern Pollakk qed jintalab jagħti garanziji u eżempji konkreti tal-progress fl-indipendenza tal-ġudikatura. Din it-talba saret dwar il-proċedura li nfetħet kontrih ...
Read More

JIMBLOKKAW DIKJARAZZJONI TAL-UE KONTRA L-AMBAXXATA AMERIKANA F’ĠERUSALEMM

Ir-Repubblika Ċeka, ir-Rumanija u l-Ungerija imblokkaw dikjarazzjoni tal-UE li kienet tikkritika t-trasferiment tal-Ambaxxata Amerikana għal Ġerusalemm jumejn qabel seħħet l-inawgurazzjoni ...
Read More

TRASPORT EFFIĊJENTI ESSENZJALI GĦAT-TKABBIR U L-IŻVILUPP FL-EWROPA

It-tkabbir u l-iżvilupp ikunu diffiċli li jseħħu mingħajr sistema ta’ trasport tajba mifruxa mar-reġjuni kollha tal-UE, qal Alfred Sant fil-Parlament ...
Read More

ĊEKI JAQILGĦU TLIET DARBIET AKTAR FIL-ĠERMANJA

Kumpaniji Ċeki fil-Lbiċ tal-pajjiż mhux qed isibu biżżejjed ħaddiema għax ir-residenti li jgħixu ħdejn il-fruntiera, jippreferu jmorru l-Ġermanja biex jaħdmu ...
Read More

L-EBDA SINJAL MINN RUMA DWAR IR-REFUĠJATI FIT-TURKIJA

L-Ambaxxaturi uffiċċjali tal-pajjiżi tal-UE ma rnexxilhomx jaqblu b’mod unanimu fuq il-finanzjament ta’ €3 biljun għar-refuġjati fit-Turkija. “Ħsibna li stajna naqblu”, ...
Read More

5.4 MILJUN IMMIGRANT TIFEL U TIFLA JGĦIXU FL-EWROPA

Ċifri maħruġa mill-UNICEF jistmaw li 5.4 miljun immigrant tifel u tifla jgħixu fl-Ewropa waqt  li 32, 039 tifel u tifla ...
Read More

Facebook Comments

Post a comment