Matul is-sessjoni plenarja ta’ dan ix-xahar, il-Membri Parlamentari Ewropej għaddew emenda mressqa mill-Grupp tas-Soċjalisti u Demokratiċi. Din l-emenda titlob biex issir analiżi tas-sistema tal-kwoti tat-tonn, sistema li fil-preżent tippenalizza is-sajd tradizzjonali u tħalli monopolju f’idejn is-sidien tal-bastimenti l-kbar. L-emenda titlob għal sistema ta’ sajd li tinkoraġġixxi aktar sajd tradizzjonali sostenibbli.

Il-Kap tad-delegazzjoni Maltija fl-S&D ivvota favur din l-emenda waqt li sostna li l-Unjoni Ewropea għandha tibdel il-politika tagħha dwar is-sajd biex tħares l-għixien u d-dħul ekonomiku tal-komunitajiet tradizzjonali tas-sajd, speċjalment f’reġjuni iżolati u fil-periferija tal-Ewropa u pajjiżi żgħar bħal Malta u Għawdex, fejn is-sajd isir fuq skala żgħira, mill-familji stess. Fl-aħħar snin l-UE ma tatx attenzjoni biżżejjed tas-sajjieda tradizzjonali u dawk li jaħdmu bħala familja, u kif ġara f’Malta, il-qligħ tagħhom naqas u anki naqsu fil-għadd.

Dr Sant qal li permezz tar-rapport dwar il-Pjan għal Kontroll tat-Tonn fil-Lvant tal-Atlantiku u l-Mediterran, inħolqot opportunita` oħra biex l-UE turi li lil hinn mill-parteċipazzjoni għall-konservazzjoni tal-ħut; lil hinn mill-implimentazzjoni ta’ regoli maqbula, l-Unjoni għandha obbligu ieħor: dak li tipproteġi l-komunitajiet tradizzjonali tas-sajd, speċjalment f’żoni iżolati jew li qegħdin fil-periferija tagħha.

Dr Sant qal li l-akwakultura bħala sors ieħor għal konsum hija xi ħaġa tajba. Imma ekonomikament u soċjalment, ma toffri l-ebda kumpens għat-telf tas-sajd tradizzjonali. Jeħtieġ aktar appoġġ biex jinħoloq qafas għas-sajd fuq skala żgħira li jsir mis-sajjieda tradizzjonali. ‘Ninsisti li din tingħata prijorita`, qabel ma jseħħ aktar telf kemm fin-numru tas-sajjieda u kemm fir-riżorsi tagħhom.’ emfasizza Dr Sant.

Malta u l-Unjoni Ewropea NL32

Din hija ittra elettronika maħruġa mill-uffiċċju tal-Membru Parlamentari Ewropew Dr Alfred Sant. L-ittra elettronika tasal bl-email lil dawk li rreġistraw ...
Read More

L-IMMIGRAZZJONI : PRIJORITÀ TAL-PRESIDENZA OLANDIŻA

L-Olanda għandha l-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea minn Jannar sat-30 ta’ Ġunju ta’ din is-sena. Il-Presidenza Olandiża se tiffoka fuq erba’ ...
Read More

IL-KOEŻJONI POLITIKA BŻONNJUŻA GĦALL-ISFIDA TAL-IMMIGRAZZJONI

Il-prijorita` tal-Presidenza Olandiża tal-Unjoni Ewropea għandha tkun dik li tippromwovi l-koeżjoni politika fost l-istati membri tal-Unjoni, l-aktar dwar l-immigrazzjoni. Dr ...
Read More

ĦAMES PAJJIŻI JESTENDU L-KONTROLLI FUQ IL-FRUNTIERI TAX-‘SCHENGEN’

Ħames pajjiżi tal-UE, flimkien man-Norveġja, qed iżidu l-kontrolli fuq il-fruntieri tax-‘Schengen’ fid-dawl tal-aħħar żviluppi dwar l-influss tal-immigrazzjoni u t-theddida tat-terroriżmu ...
Read More

EFFETTI NEGATTIVI BIL-KONTROLLI TAL-FRUNTIERI

Il-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean Claude Juncker jemmen li l-prijorita` tal-Ewropa hija t-tkabbir ekonomiku u l-ħolqien tax-xogħol, minkejja l-kriżi tal-immigrazzjoni u ...
Read More

L-ITALJA : ‘MNEJN ĠEJJIN €3 BILJUN GĦAT-TURKIJA?’

L-Italja hija l-uniku pajjiż li mhux taqbel mal-mod kif se jinġabru t-€3 biljun ewro għat-Turkija u qed tisħaq li dawn ...
Read More

PJAN TA’ AZZJONI KONTRA T-TERRORIŻMU

Il-Kummissjoni Ewropea mistennija tippreżenta pjan ta’ azzjoni kontra t-terroriżmu fit-2 ta’ Frar. Is-sena 2016 se tkun iddedikata għall-ġlieda kontra l-finanzjament ...
Read More

GŻEJJER ŻGĦAR DIFFERENTI MILL-PAJJIŻI ĊENTRALI TAL-EWROPA

Il-Parlament Ewropew approva ‘Ir-Rapport Annwali dwar il-Politika tal-Kompetizzjoni għal 2014’ ippreżentat mir-rapporteur Ġermaniż u MPE Langen. Ir-rapport kien jinkludi numru ...
Read More

JIŻDIEDU L-INUGWALJANZI SOĊJALI

Il-ħolqien tax-xogħol u l-qagħda soċjali sejrin għall-agħar fl-Ewropa. Minkejja ftit sinjali pożittivi, l-effetti tal-kriżi għadhom jinħassu filwaqt li d-diverġenzi bejn ...
Read More

MEĦTIEĠA ANALIŻI STRATEĠIKA TAL-PROĠETT EWROPEW

Il-Kap tad-delegazzjoni Maltija Laburista fil-Parlament Ewropew qal fi Strasburgu li wasal iż-żmien li ssir analiżi strateġika tal-proġett Ewropew. ‘Hemm bżonn ...
Read More

TIŻDIED L-INFLAZZJONI FIŻ-ŻONA EWRO

Fiż-żona ewro l-inflazzjoni kienet ta’ 0.2% f’Diċembru 2015, 0.1% aktar mix-xahar ta’ qabel. F’Diċembru 12-il pajjiż kellhom diflazzjoni: Bulgarija (-0.9%), ...
Read More

TRID TINBIDEL IL-POLITIKA TAS-SAJD

Matul is-sessjoni plenarja ta’ dan ix-xahar, il-Membri Parlamentari Ewropej għaddew emenda mressqa mill-Grupp tas-Soċjalisti u Demokratiċi. Din l-emenda titlob biex ...
Read More

L-OBESITA’: PRIJORITA’ TAL-PRESIDENZA MALTIJA

Is-Segretarju Parlamentari Chris Fearne qal li l-obesita` se tkun waħda mill-prijoritajiet ewlenin tal-Presidenza ta’ Malta tal-Kunsill tal-Ministri tal-Unjoni Ewropea bħal ...
Read More

ĊIFRI DWAR BRUSSELL

Brussell dan l-aħħar kienet fl-aħbarijiet minħabba l-biża' ta' attentat terroristiku. Iżda Brussell mhix biss ċentru politiku u l-belt kapitali tal-Belgju.  ...
Read More

Facebook Comments

Post a comment