Grupp ta’ 30 assoċjazzjoni industrijali – Aegis Europe – urew tħassib dwar l-iżbilanċ enormi li l-Unjoni Ewropea għandha maċ-Ċina. Figuri riċenti tal-Uffiċċju tal-Istatistika tal-UE juru defiċit li din is-sena jilħaq il-€180 biljun.

Kull sena, id-defiċit kummerċjali tal-Unjoni Ewropea maċ-Ċina qed jiżdied b’mod konsistenti. Fl-2015 l-Unjoni Ewropea se tkun impurtat miċ-Ċina d-doppju ta’ dak li se tkun esportat lil dan il-pajjiż. Dan ifisser żieda fl-iżbilanċ ta €45 biljun fuq l-2014.

Aegis Europe qalet li l-ħbiberija maċ-Ċina mhux bilanċjata. Iċ-Ċina għandha pjan ekonomiku. Permezz ta’ dan il-pjan tissussidja l-industrija tagħha b’biljuni ta’ ewro u tagħmel tajjeb f’kas li l-prodotti esportati jiġrilhom xi ħaġa. Iċ-Ċina għandha pjan li tespandi u tikber aktar fl-Ewropa. Għalhekk l-Unjoni Ewropea għandha taċċerta ruħha li ċ-Ċina timxi mal-liġijiet internazzjonali tal-kummerċ.

Bħalissa l-gvernijiet Ewropej jimponu tariffi fuq l-importazzjoni miċ-Ċina u minn pajjiżi terzi oħra ġaladarba l-prezz tagħhom jitqies li jkun ħafna aktar baxx mill-valur tas-suq. Din it-tariffa tipproteġi l-merkanzija manifatturata fl-Ewropa. Iċ-Ċina trid li dawn it-tarrifi ma jibqgħux ikunu imposti fuq il-prodotti tagħha. Dan ifisser li fis-suq ikun hawn merkanzija bi prezzijiet baxxi ħafna. L-assoċjazzjonijiet tal-Industrija qed jgħidu li jekk jiġri hekk, l-industrija Ewropea taffaċċja kompetizzjoni inġusta miċ-Ċina li mbagħad se taffettwa s-settur tal-manifattura Ewropea.

Skont studju li sar mill-Istitut tal-Politika Ekonomika ta’ Washington, jekk titneħħa din it-tariffa, jistgħu jintilfu mal-3.5 miljun impjieg fl-UE. L-Ekonomija Ewropea ġġarrab telf li jlaħħaq 2% tal-Prodott Gross Domestiku. L-aktar pajjiżi li jintlaqtu huma l-Ġermanja, l-Italja, ir-Renju Unit, Franza u l-Polonja. L-aktar setturi li jintlaqtu se jkunu tal-ħadid, iċ-ċeramika, l-aluminjum, karti, ħġieġ, parts tal-karozzi u t-teknoloġija kimika u ambjentali. Dawn is-setturi kollha jagħmlu parti mill-Grupp tal-assoċjazzjonijiet industrijali – Aegis Europe. Is-setturi flimkien idawru mal-€500 biljun fi qligħ kull sena u joffru miljuni ta’ impjiegi fl-Unjoni Ewropea.

Central Balkan Political Map formed by Bosnia and Herzegovina, Serbia, Montenegro, Kosovo, Albania and Macedonia. With capitals, national borders, important cities, rivers and lakes. English labeling and scaling.

L-ISTATI MEMBRI TAL-EU MITLUBA JŻOMMU KELMTHOM DWAR L-IMMIGRAZZJONI

L-Istati Membri wiegħdu ħafna biex jilqgħu għall-kriżi tal-immigrazzjoni, issa qed jiġu mitluba biex iwettquhom fil-prattika jekk ma jridux li s-sitwazzjoni ...
Aqra Aktar
March 30,2015, Suruc in Turkey. Syrian people in refugee camp in Suruc. These people are refugees from Kobane and escaped because of Islamic state attack. March 30,2015, Suruc in Turkey.

IL-KROAZJA TRID TINED U SODOD GĦALL-IMMIGRANTI

Il-Kroazja qed titlob l-għajnuna tal-Unjoni Ewropea biex tlaħħaq mal-influss ta’ eluf ta’ immigranti li jridu jgħaddu minn pajjiżha fi triqithom ...
Aqra Aktar
Brexit Symbol of the Referendum UK vs EU

JEKK JGĦADDI L-‘BREXIT’ MA JKUNX HEMM REFERENDUM IEĦOR

Il-Prim Ministru Ingliż David Cameron ma jaqbilx li jsir Referendum ieħor jekk il-poplu tar-Renju Unit jivvota biex joħroġ mill-Unjoni Ewopea ...
Aqra Aktar
EuropeanParliament

IR-RAPPORT ‘ROSATI’ MA JGĦADDIX

Il-Parlament Ewropew baqa’ ma qabilx fuq pożizzjoni dwar ir-rakkomandazzjonijiet tal-politika soċjo-ekonomika għall-istati membri. Ir-rapport mfassal minn Dariusz Rosati (Partit Popolari ...
Aqra Aktar
Plenary Session week 44 2015 in Strasbourg
Joint debate - European Semester
Dariusz Rosati (ECON A8-0307/2015) - European Semester for economic policy coordination: implementation of 2015 priorities

L-EWROPA TEĦTIEĠ POLITIKA EKONOMIKA GĦALL-ISFIDI TAL-LUM

L-Ewropa teħtieġ politika ekonomika u finanzjarja skont l-isfidi tal-lum u ma tistax tibqa’ tiffissa fuq il-problemi li nqalgħu fl-2008. Dan ...
Aqra Aktar
draghi

TĦASSIB MINĦABBA L-INFLAZZJONI NEGATTIVA

Il-Bank Ċentrali Ewropew irid janalizza l-għodod monetarji disponibbli f’kas li jkun hemm il-bżonn li jintervjeni b’mod aktar aggressiv. Waqt laqgħa ...
Aqra Aktar
Euro coin of Lithuania close up view
** Note: Shallow depth of field

L-UE M’GĦANDHIEX TIBGĦAT MESSAĠĠI KONFLIĠĠENTI LILL-BANEK

L-Unjoni Ewropea m’għandhiex tibgħat messaġġi konfliġġenti lill-banek jekk irridu niżguraw l-investimenti meħtieġa fl-Ewropa. Dan qalu l-Membru Parlamentari Ewropew Alfred Sant ...
Aqra Aktar
Figure of descending graph written in black board

TNAQQIS FID-DEJN U D-DEFIĊIT FIL-PAJJIŻI TAL-EWRO FL-EWWEL KWART TAL-2015

Id-defiċit pubbliku niżel fiż-żona ewro bejn l-ewwel u t-tieni kwart tas-sena 2015. Fit-tieni kwart ta’ din is-sena id-defiċit pubbliku kien ...
Aqra Aktar
90SANTGOZOSEMINAR3

TRATTAMENT SPEĊJALI GĦAL GĦAWDEX FL-UNJONI EWROPEA

Għawdex jista’ jgawdi minn aktar fondi tal-Unjoni Ewropea li joħolqu proġetti u impjiegi ġodda għaż-żgħażagħ f’Għawdex. Jeħtieġ sforzi akbar biex ...
Aqra Aktar
flag of Libya in the wind with a texture

IL-LIBJA TEĦTIEĠ PJAN TA’ AZZJONI

L-Unjoni Ewropea qed tfassal pjan għal qbil dwar gvern nazzjonali fil-Libja. Il-pjan jisħaq dwar l-importanza li kollox isir fi stadji ...
Aqra Aktar
bigstock-vector-map-of-Mediterranean-re-65033365

€365.5 MILJUNI GĦALL-MAROKK, L-ALĠERIJA, IL-ĠORDAN U L-LEBANON

L-Unjoni Ewropea ħabbret li se tagħti għajnuna finanzjarja li tlaħħaq it-€365.5 miljuni lil erba’ pajjiżi tal-Mediterran – l-Alġerija, il-Ġordan, il-Lebanon ...
Aqra Aktar
Seamstress or worker in a chinese factory sewing with a industrial sewing machine, she is very accurate

ŻBILANĊ FIL-KUMMERĊ BEJN L-UNJONI EWROPEA U Ċ-ĊINA

Grupp ta’ 30 assoċjazzjoni industrijali - Aegis Europe - urew tħassib dwar l-iżbilanċ enormi li l-Unjoni Ewropea għandha maċ-Ċina. Figuri ...
Aqra Aktar
EU Workers

IL-PARLAMENT EWROPEW IRID INAQQAS 317 IMPJIEG

Il-Parlament Ewropew jeħtieġ inaqqas 5% tal-impjegati tiegħu bejn l-2013-2017, skont kif miftiehem mal-istituzzjonijiet l-oħra tal-Unjoni Ewropea. Fl-2012 il-Parlament Ewropew kellu ...
Aqra Aktar
m

X’INHU L-VALLETTA SUMMIT?

Id-djalogu bejn l-Ewropa u l-pajjiżi Afrikani se jkun is-suġġett ewlieni fil-konferenza tal-immigrazzjoni li se sseħħ fil-Belt Valletta fil-11 u 12 ...
Aqra Aktar
auction

TAN-NANNA AKTAR MINN ĦELU MANNA

Meta faqqgħet it-tieni gwerra dinjija fl-Ewropa fl-1939, Madame de Florian ta’ 23 sena kellha tabbanduna d-dar tagħha fiċ-ċentru ta’ Pariġi ...
Aqra Aktar