PQ2015

The ESA 2010 standards: an obstacle to recovery

3 March 2015 E-003464-15 Question for written answer to the Commission Rule 130 Hugues Bayet (S&D) , Maria Arena (S&D) , Pervenche Berès (S&D) , Nessa Childers (S&D) , Anneliese

ArticlesInewsmalta

Il-Parir Tal-FMI

Mir-rapporti li joħorġu regolarment dwar l-ekonomija Maltija, inklużi dawk mill-Unjoni Ewropea, l-aktar li nsib interessanti hu tal-Fond Monetarju Internazzjonali. Ovvjament għandu l-perspettiva

xifer
ArticlesIt-Torca

Ftehim Mal-Grecja?

Resqu lejn ix-xifer tal-irdum imma fl-ahhar waqt ingibdu lura. Il-grupp tal-ewro, maghmul mill-ministri tal-finanzi li jmexxu z-zona tal-ewro, taw dak li jista’ jissejjah ultimatum lill-gvern

Press Releases

People want a europe of nations

The European peoples want a Europe of nations, they do not want a federal solution, former Prime Minister Alfred Sant told the European Parliament. The Labour MEP said that the challenge ahead is

PQ2015

VP/HR – Torture in Saudi Arabia

27 February 2015 E-003382-15 Question for written answer to the Commission (Vice-President/High Representative) Rule 130 Kostas Chrysogonos (GUE/NGL) , Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL) , Barbara