Former Prime Minister and Maltese MEP Alfred Sant pledged he will continue to safeguard the interests of all Maltese and Gozitans in Europe with optimism and dilegence till the end of his mandate at the European Parliament and afterwards depending on his personal circumstances. Dr Sant said he will continue to give his constant attention to understand the the effects of changes and developments, for good or for worse, on the Maltese and Gozitans in his last message of his mandate of MEP which started in 2014.
“ It is important that our country exploits every opportunity which can unfold in Europe and beyond and that we continue to live as a society in economic and social progress ensuring solidarity and social justice among us.”
Dr Sant said this year witnessed strong economic growth in Malta which should encourage us to work harder to sustain it.
“This progress has brought with it new social problems, some of them new for our country. We must understand and adapt to the new circumstances created by the same progress with efficiency, consideration and above all social justice.”
Dr Sant said that our circumstances reflect positively on the wellbeing of the Maltese nation, compared to conditions in Europe.
“This year confirmed a sense of uncertainty in Europe, despite the economic growth in the EU and in the eurozone. The Brexit question has not yet been resolved. The same can be said on the immigration crisis. In the meantime, political extremes of the right and of the left remain strong and strengthen their positions.”
Alfred Sant expressed his best wishes for Christmas and wishing a prosperous New Year to all Maltese and Gozitans and their families, to the foreigners living and working in Malta.

You may follow Alfred Sant’s message on this link:

Maltese Version – ALFRED SANT IWIEGĦED LI SE JIBQA’ JĦARES L-INTERESS TAL-MALTIN U L-GĦAWDXIN FL-EWROPA

Alfred Sant wiegħed li se jibqa’ impenjat fil-ħarsien tal-interess tal-Maltin u l-Għawdxin fil-qasam tar-relazzjonijiet mal-Ewropa sal-aħħar tal-mandat parlamentari preżenti u wara, skont xi jkunu ċ-ċirkostanzi personali tiegħu, b’ottimiżmu u diliġenza. Dr Sant qal li se jibqa’ jagħti attenzjoni bla waqfien biex nagħrfu minn qabel, u biex nifhmu, kif il-bidliet u l-iżviluppi fl-Ewropa jistgħu jaffettwaw lil Maltin u l-Għawdxin, għat-tajjeb jew għall-ħażin.
Alfred Sant qal dan f’messaġġ tal-aħħar Milied u l-Ewwel tas-Sena fil-mandat tal-Parlament Ewropew li beda f’nofs is-sena 2014.
“L-importanti hu li pajjiżna u s-soċjetà tagħna jibqgħu jieħdu vantaġġ xieraq minn kull opportunità xierqa li tinfetaħ quddiemna fl-Ewropa u lil hinn minnha. J’alla nibqgħu ngħixu bħala soċjetà fi progress ekonomiku u soċjali li jissarraf f’solidarjetà, ġustizzja soċjali u ħajja hienja.”
Dr Sant qal li matul l-aħħar sena, f’pajjiżna rajna jseħħ titjib ekonomiku qawwi. B’dan għandna nkunu sodisfatti u nkomplu nistinkaw biex it-titjib insostnuh.
“Veru li miegħu ġab problemi soċjali u oħrajn – uħud minnhom ġodda għal pajjiżna… fosthom dawk ta’ kif se naffaċċjaw u naddattaw għaċ-ċirkostanzi ġodda li joħloq l-istess progress. Irridu nagħmlu dan b’effiċjenza, b’qies u fuq kollox b’ġustizzja soċjali.”
Dr Sant qal li mqabbla maċ-ċirkostanzi ta’ ħafna pajjiżi fl-Ewropa, tagħna jirriflettu tajjeb fuq il-ħidma tan-nazzjon Malti.
“Għax l-aħħar sena kienet waħda li kkonfermat fl-Ewropa ċertu sens ta’ inċertezza, u dan minkejja li fl-Unjoni Ewropea u fiż-żona tal-ewro t-tkabbir ekonomiku baqa’ sostnut. Imma kellna l-kwistjoni tal-Brexit – li għadha mhux riżolta. L-istess jista’ jingħad għall-krizi tal-immigrazzjoni. Sadattant, l-estremiżmi politiċi mil-lemin u x-xellug baqgħu qawwija, biex ma ngħidx issaħħu.”

Alfred Sant bagħat l-isbaħ xewqat għall-Festi tal-Milied u tal-Ewwel tas-Sena, kif ukoll ta’ riżq u hena għas-Sena l-Ġdida lill-Maltin u l-Għawdxin kollha, u lill-familji tagħhom, lill-barranin li jgħixu u jaħdmu fostna u lill-familji tagħhom biex is-sena 2019 tkun waħda ta’ riżq għal kulħadd.
Tista’ ssegwi l-messaġġ ta’ Alfred Sant fuq din il-link.

Facebook Comments

Post a comment