Maltese MEP Alfred Sant has submitted an amendment to the European Commission proposal, revising the Capital Requirements Directive which will avoid unnecessary administrative burdens and useless costs on the recently set up ‘Malta Development Bank’. The Malta Development Bank serves as a second-tier financial institution when private commercial banks fail to make appropriate financing available, or when such is offered, normal market terms are not given.
Dr Sant submitted the amendment to the European Commission proposal with regards to exempted entities, financial holding companies, mixed financial holding companies, remuneration, supervisory measures and powers and capital conservation measures (Capital Requirements Directive).
The Commission presented its proposal amending the Capital Requirements Directive in December 2016, in order to make sure that the present regulatory framework is applied in a more proportionate way, and therefore, some of the current disclosure, reporting and complex trading book-related requirements do not represent a burden for some financial institutions, reducing their ability to finance the economy. The proposed Commission’s text of Article 2 (5) had exempted credit insitutions in Croatia and in the Netherlands from the CRDIV application. The Malta Development Bank was not included because it had not yet been set up.

Maltese Version – ALFRED SANT JITLOB LIL KUMMISSJONI TEŻENTA LIL BANK MALTI TAL-IŻVILUPP MILL-PIŻ TA’ SPEJJEŻ ŻEJDA

Alfred Sant ippreżenta emenda għal proposta tal-Kummissjoni Ewropea fuq ir-rekwiżiti elenkati fid-Direttiva tar-Rekwiżiti Kapitali biex ikunu evitati piżijiet amministrattivi u spejjeż żejda fuq il-Bank Malti tal-Iżvilupp li twaqqaf ftit taż-żmien ilu. Dan il-bank iservi bħala istituzzjoni finanzjarja meta l-banek kummerċjali privati jonqsu mill-finanzjament, jew meta jkunu disponibbli għal finanzjament iżda ma joffrux it-termini normali tas-suq.

Dr Sant ippreżenta l-emenda lil Kummissjoni Ewropea għad-Direttiva 2013/36/EU li tirrigwarda entitajiet eżentati, kumpaniji finanzjarji varji, rimunerazzjoni, miżuri superviżorji u miżuri għall-ħarsien tal-kapital (Direttiva dwar ir-Rekwiżiti Kapitali).

Il-Kummissjoni ppreżentat il-proposti tagħha għall-emenda dwar id-Direttiva tar-Rekwiżiti Kapitali f’Diċembru 2016, biex tiżgura li l-qafas regolatorju attwali jiġi applikat b’mod aktar proporzjonat, u għalhekk, uħud mir-rekwiżiti ta’ rapportaġġ u rekwiżiti kumplessi oħra relatati mal-kummerċ ma jkunux ta’ piż għal xi istituzzjonijiet finanzjarji, biex ma titnaqsilhom il-kapaċita` tagħhom li jiffinanzjaw l-ekonomija. Din l-emenda eżentat istituzzjonijiet ta’ kreditu fil-Kroazja u fl-Olanda mill-applikazzjoni tas-CRDIV. Il-Bank Malti tal-Iżvilupp ma kienx inkluż għax kien għadu ma twaqqafx.

Dan l-artiklu jagħti l-poter lil Kummissjoni teżenta istituzzjonijiet speċifiċi jew kategoriji ta’ istituzzjonijiet mis-CRD, u għalhekk jeżentahom minn rekwiżiti kapitali stretti, dejjem jekk dawn ikunu koperti minn qafas nazzjonali legali u jkunu taħt salvagwardji regolatorji nazzjonali proporzjonati mar-riskji li jistgħu jġarrbu.

Eżentazzjonijiet ġodda ta’ dan it-tip jistgħu jsiru biss b’mod individwali għal tip ta’ banek bħal dawk tal-iżvilupp pubbliku jew għas-settur sħiħ tal-kreditu ta’ stat membru.

Facebook Comments

Post a comment