Former Prime Minister and Maltese MEP Alfred Sant said the European Union should without prejudgement, maintain dialogue with all non-terrorist organizations in Libya and support elections that will provide a platform for the establishment of a governance that could bring back to Libya stability, peace and prosperity.
Dr Sant made this intervention on the emergency situation in Libya in the presence of Vice-President of the Commission and High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy Frederica Mogherini at the European Parlaiment in Strasbourg .
“The coming elections should be a crucial step in approaching this state of affairs. Which is why it is important to ensure not necessarily that elections are held as soon as possible, but that they are run transparently with the widest possible agreement within Libya as to their relevance. As recent events in Tripoli confirm, there are still huge security problems that have to be overcome. Unless this has been done, the elections will be undermined.”
Dr Sant said the interests of Libya and its people, and those of the European Union are convergent if not identical. “The country needs to go back as soon as possible to a strong and stable governance that will maintain national coherence within Libyan borders while taking into account the expectations of the different forces present. This by bringing as many of them as possible to participate in running the country,” said the Maltese MEP.

You may view Dr Sant’s intervention on this link:

Maltese Version – ALFRED SANT JGĦID LI DJALOGU MA’ ORGANIZZAZZJONIJIET LIBJANI MHUX TERRORISTIĊI JIŻGURA STABILITA`

Il-Kap tad-Delegazzjoni Maltija fil-Grupp tas-Soċjalisti u Demokratiċi Alfred Sant qal li l-UE għandha, mingħajr preġudizzju, iżżomm djalogu mal-organizzazzjonijiet mhux terroristiċi kollha tal-Libja u tappoġġja elezzjonijiet li jgħinu biex tkun stabbilita governanza li tista’ treġġa’ lura l-istabilita`, il-paċi u l-prosperita` fil-Libja.
Dr Sant għamel intervent dwar is-sitwazzjoni ta’ emerġenza tal-Libja fil-preżenza tal-Viċi-President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentanta Għolja tal-UE għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurta` Federica Mogherini, fil-Parlament Ewropew fi Strasburgu.
“L-elezzjonijiet li ġejjin għandhom ikunu pass kruċjali li jindirizzaw din is-sitwazzjoni. Għalhekk huwa importanti li jkun żgurat, mhux li jsiru elezzjonijiet malajr kemm jista’ jkun, iżda li jsiru b’mod trasparenti u bl-ikbar qbil possibbli fi ħdan il-Libja għar-rilevanza tagħhom stess. Kif jixhdu l-aħħar ġrajjiet fi Tripli, għad hemm problemi kbar ta’ sigurta` li għad iridu jingħelbu. Jekk dan ma jsirx, l-elezzjonijiet se jkunu imminati.”
Dr Sant qal li l-interessi tal-Libja u ta’ niesha, u dawk tal-UE mhux talli jaqblu iżda huma identiċi. “Il-pajjiż għandu bżonn gvern b’saħħtu u stabbli li jżomm għaqda nazzjonali fi ħdan il-fruntieri tal-Libja u fl-istess ħin iqis l-aspettattivi tal-forzi differenti li jeżistu fil-pajjiż. Dan jista’ jseħħ billi kemm jista’ jkun jipparteċipaw fit-tmexxija tal-pajjiż,” qal l-Ewroparlamentari Malti.

Tista’ ssegwi d-diskors ta’ Alfred Sant fuq din il-link:

Facebook Comments

Post a comment