Maltese MEP Alfred Sant voted against a resolution which proposes a system of Common Corporate Tax, and a European-level Financial Transaction Tax, amongst its proposed new sources. Although not in concept against the EU having its own budgetary resources, Dr Sant said he is against own resources coming in the form of a Common Corporate Tax or a Financial Transaction Tax.
“As I always maintained throughout this legislature, tax harmonisation cannot be the answer for the Union’s weaknesses.” explained the Maltese MEP before voting against this resolution.
Dr Sant said that in the context of socioeconomic unevenness within the EU, a single tax system would only make the situation worse. Indeed, those peripheral states relying on financial services for revenue could end up increasingly relying on the EU budget, instead of their own economic mobilisation.
“While open to the idea of investigating a system whereby in part, the EU could be financed on the basis of own resources, I am against that these take the form of a Common Corporate Tax, or a Financial Transaction Tax.”
The Report comes also in the context of the need to bridge the upcoming Brexit gap in the EU budget. In its search of new own resources, the Report emphasises important matters such as green taxation, and the need to end rebates, which Dr Sant is in favour of.
The resolution passed with 442 votes in favour, 166 against, and 88 abstentions.

Maltese Version – ALFRED SANT JIVVOTA KONTRA TAXXA KOMUNI FL-UE

Alfred Sant ivvota kontra r-rapport li jipproponi sistema ta’ Taxxa Korporattiva Komuni, u Taxxa fuq it-Tranżazzjonijiet Finanzjarji, fost proposti ġodda oħra. Ir-riżoluzzjoni ‘Riforma tas-sistema tar-riżorsi proprji tal-Unjoni Ewropea’ tiċċara l-pożizzjoni dwar ir-riforma tas-sistema tar-riżorsi proprji tal-Unjoni Ewropea. Għalkemm Dr Sant mhux kontra l-kunċett li l-Unjoni Ewropea jkollha r-riżorsi baġitarji tagħha stess, hu kontra riżorsi proprji li jiġu fil-forma ta’ Taxxa Korporattiva Komuni jew Taxxa fuq it-Tranżazzjonijiet Finanzjarji.

“Kif dejjem sħaqt f’din il-leġiżlatura, l-armonizzazzjoni fit-taxxa ma tistax tkun is-soluzzjoni għad-dgħufijiet tal-Unjoni Ewropea.” irrimarka Alfred Sant.

Dr Sant qal li quddiem ir-realta` ta’ diskrepanzi soċjo-ekonomiċi fi ħdan l-Unjoni, sistema ta’ taxxa waħda twassal biex l-affarijiet imorru għall-agħar. Fil-fatt, dawk l-istati fil-periferija li jiddependu fuq id-dħul mis-servizzi finanzjarji jistgħu jispiċċaw dejjem aktar jiddependu fuq il-baġit tal-UE, minflok fuq il-mobilizzazzjoni ekonomika tagħhom stess.

“Filwaqt li nilqa’ l-idea ta’ investigazzjoni għal sistema li biha parzjalment, l-UE tista’ tkun iffinanzjata fuq il-bażi tar-riżorsi proprji, jiena kontra li dawn jieħdu l-forma ta’ Taxxa Korporattiva Komuni, jew Taxxa fuq it-Transazzjonijiet Finanzjarji.”

Ir-rapport qiegħed f’kuntest fejn il-baġit Ewropew irid jimla l-ħofra li se tħalli l-Brexit. Fit-tfittxija tagħha għar-riżorsi proprji ġodda tagħha, ir-rapport emfasizza wkoll fatturi importanti bħat-tassazzjoni ‘ħadra’, u l-ħtieġa li jintemmu r-rebates, li Dr Sant jaqbel magħhom.

Ir-riżoluzzjoni għaddiet b’442 vot favur, 166 kontra, u 88 astensjonijiet.

Facebook Comments

Post a comment