Archbishop Ġużeppi Mercieca was a cordial, cautious and correct person who chose prudence in the way of doing things. I always appreciated the frankness with which he spoke to me even if he tried not to offend me in any way with his words and actions.

In 1997, before government announced a study about divorce and the family in Malta, I visited him personally and face to face explained our plans. He showed me that he wasn’t pleased. He recommended prudence but accepted that government had every right to legislate what was being recommened at that time, when on the social front, things were different from today.

I appreciated a lot his two visits at hospital when I was being operated at Mater Dei Hospital. In his humility, Mons Mercieca would, on more than one occasion, make private visits to patients at different hospitals.

I was really sad when I heard of his passing away and would like to extend my condolences to his relatives.

Alfred Sant

Maltese Version – “BNIEDEM KORDJALI, KAWT U KORRETT LI GĦARAF JIMXI BI PRUDENZA KBIRA”

ALFRED SANT DWAR L-ARĊISQOF ĠUŻEPPI MERCIECA

L-Arċisqof Ġużeppi Mercieca kien bniedem kordjali, kawt u korrett li għaraf jimxi bi prudenza soda. Dejjem apprezzajt il-frankezza li biha kien jitkellem miegħi anke jekk jibqa’ attent li fi kliemu u f’imġibtu ma joffendi bl-ebda mod.

Fl-1997, qabel ħabbarna li se nkunu qed invaraw mill-gvern studju dwar id-divorzju u l-familja f’Malta, mort ngħidlu wiċċ imb’wiċċ. Wera li ma ħax gost, rrakkomanda l-prudenza imma aċċetta li gvern jista’ jieħu b’kull dritt il-pass li kien qed jiġi propost dak iż-żmien, meta fuq il-front soċjali, l-affarijiet kienu differenti mil-lum.

Apprezzajt ħafna wkoll iż-żewġ żjarat li għamilli l-isptar fi żmien li kont qed niġi operat. Fl-umiltà tiegħu, Mons Mercieca kien ta’ sikwit privatament iżur il-morda fl-isptarijiet. Sogħbbini ħafna nisma’ bil-mewt tiegħu u nagħti l-kondoljanzi profondi tiegħi lill-familja tiegħu.

Facebook Comments

Post a comment