Maltese MEP Alfred Sant told the Committee on Economic and Monetary Affairs of the European Parliament (ECON) that the agreement between the EU and Canada on the application of their competition laws should not have taken 8 years to be finalized and argued that the same agreement should have been integrated in CETA. The Agreement is plain sailing. It details cooperation between the competition authorities of the Union and of Canada regarding information available to their respective services about anti-competitive activities of interest to both or to one of the parties. The Council authorised the Commission to open negotiations on the matter at hand on 9 October 2008.
Dr Sant was speaking as the Shadow Rapporteur on the file which aims at amending the original 1999 agreement with Canada to include a mechanism of exchange of information between the competition authorities of the EU and those of Canada. “Why has it taken so long to arrive to the present stage, when there was no contrary pressures to the conclusion of negotiations? Were there hidden difficulties and reservations involved?” asked Dr Sant.
The agreement has a chapter dealing with a commitment to the joint pursuit of policies and procedures that combat anti-competitive practices. “So the signature of the agreement before us, and its ratification, would be fully coherent with CETA. Perhaps had the present agreement itself, technical as it is, been finalised speedily, it could have been integrated in CETA itself, rather than applied separately,” remarked the Maltese MEP.
The agreement also includes safeguards for leniency statements and settlement documents and adjustments of the existing agreement concerning the protection of personal data and the right of defence. A similar agreement on the exchange of information between competition authorities is already in place with Switzerland.

You may follow Dr Sant’s intervention on this link:

Maltese Version – IL-FTEHIM EU/KANADA KELLU JKUN INKORPORAT FIC-CETA

“Il-ftehim bejn l-UE u l-Kanada dwar il-liġijiet tal-kompetizzjoni ma messux dam 8 snin biex ikun finalizzat u messu kien inkorporat fic-CETA” qal l-Ewroparlamentari Alfred Sant fil-Kumitat tal-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji tal-Parlament Ewropew (ECON). Dan il-ftehim huwa ċar. Joffri dettalji dwar il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet tal-Kanada u dawk tal-Unjoni dwar is-servizzi rispettivi tagħhom. Joffri wkoll informazzjoni dwar attivitajiet li jmorru kontra l-kompetittivita` u li jistgħu jinteressaw liż-żewġ naħat. Il-Kunsill awtorizza lill-Kummissjoni biex tiftaħ in-negozjati fuq dan is-suġġett fid-9 ta’ Ottubru 2008.
Dr Sant tkellem bħala ‘Shadow Rapporteur fuq rapport li għandu l-għan li jtejjeb il-ftehim li sar fl-1999 mal-Kanada, bl-għan li jidħol mekkaniżmu ta’ skambju ta’ informazzjoni bejn l-awtoritajiet tal-kompetizzjoni tal-UE u dawk tal-Kanada. “Għaliex domna daqshekk biex naslu fl-istadju preżenti, meta ma kienx hemm forzi li jopponu n-negozjati? Kien hemm xi diffikultajiet moħbija involuti?” staqsa Dr Sant.
Il-ftehim jinkludi kapitlu dwar l-impenn biex iż-żewġ partijiet isegwu flimkien politika u proċeduri biex jegħlbu miżuri kontra l-kompetittivita`. “Dan il-ftehim u r-ratifikazzjoni tiegħu, huwa koerenti ħafna mas-CETA. Li kieku l-ftehim innifsu ġie ffinalizzat aktar malajr, seta’ ġie integrat fis-CETA u mhux separatament,” irrimarka l-Ewroparlamentari Malti.
Ftehim simili dwar skambju ta’ informazzjoni bejn l-awtoritajiet tal-kompetizzjoni jeżisti diġa` mal-Isvizzera.

Segwi l-intervent ta’ Dr Sant fuq din il-link:

Facebook Comments

Post a comment