Former Prime Minister and Maltese MEP Alfred Sant expressed his satisfaction that his calls for EU funding to be directed towards all the regions of the EU with a dedicated provision for island and remote areas were included in a resolution preparing the European Parliament’s position on Multiannual Financial Frameworks (MFF) for post 2020. The report provides a well-needed strong emphasis on cohesion policy.
The resolution asks for an EU budget that matches political priorities and addresses the main challenges facing member states, especially migration, security, climate change and defence.
“I voted in favour of this Report outlining the Parliament’s position on the post-2020 Multiannual Financial Framework despite my reservations on its priorities related to an EU Defence Union. Further, I am not convinced of the approach by Members of this house to attempt to use co-decision power on the MFF in order to impose the EP’s Own Resources position on the Member States.
Nevertheless, I recognise that the Report is tackling the failures of the previous MFF with the aim of producing a new MFF for post-2020 that will adjust to the needs of the EU. Further, this text embraces very important priorities such as the European Pillar of Social Rights, objectives towards education, child poverty, and crucially migration. It also focuses on improving our efforts to combat climate change and achieve the UN Sustainable Development Goals.” remarked the Maltese MEP.
The resolution provides the Parliament’s input to the EU Commission’s proposals on these matters due in May 2018. The report also calls for discussions to be launched without delay between the three institutions in order to try to reach an agreement before the European elections.
The resolution passed with 458 in Favour, 177 Against and 62 Abstentions.

Maltese Version – FONDI TAL-UE GĦAL GŻEJJER U ŻONI REMOTI FL-UNJONI EWROPEA

Alfed Sant esprima sodisfazzjon għax it-talbiet tiegħu biex il-fondi tal-UE jkunu diretti lejn ir-reġjuni kollha tal-UE, b’dispożizzjoni ddedikata apposta għal żoni remoti u gżejjer, ġew inklużi f’riżoluzzjoni li tipprepara l-pożizzjoni tal-PE dwar l-Oqsma Finanzjarji Multiannwali (MFF) għal wara l-2020. Ir-rapport jenfasizza politika ta’ koeżjoni b’saħħitha u meħtieġa.
Ir-riżoluzzjoni ssejjaħ għal baġit Ewropew li jaqbel mal-prijoritajiet politiċi u jindirizza l-isfidi ewlenin li jaffaċċjaw l-istati membri, speċjalment l-immigrazzjoni, is-sigurta`, it-tibdil fil-klima u d-difiża.
“Ivvotajt favur dan ir-Rapport li jiddeskrivi l-pożizzjoni tal-Parlament għall-Oqsma Finanzjarji Multiannwali wara s-sena 2020 minkejja r-riżervi tiegħi dwar il-prijorita` relatata mal-għaqda tad-Difiża tal-UE. Aktar minnhekk, mhux konvint dwar l-istrateġija li qed jużaw il-membri tal-PE li qed jipprovaw jużaw is-setgħa ta’ ko-deċiżjoni fuq l-MFF sabiex jimponu l-pożizzjoni tar-Riżorsi Proprji tal-PE fuq l-Istati Membri.
Nagħraf li r-Rapport qed jindirizza n-nuqqasijiet tal-MFF ta’ qablu bl-għan li l-MFF il-ġdid għal wara l-2020 ikun jaqbel mal-ħtiġijiet tal-UE. Dan it-test iħaddan prijoritajiet importanti ħafna bħall-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, l-għanijiet dwar l-edukazzjoni, il-faqar tat-tfal, u l-immigrazzjoni. Jiffoka wkoll biex jitjieb l-isforz fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima u biex jinkisbu l-Miri ta’ Żvilupp Sostenibbli tal-Ġnus Magħquda.” irrimarka Dr Sant.
Ir-riżoluzzjoni hija l-kontribut tal-Parlament lejn il-proposti tal-Kummissjoni Ewropea mistennija f’Mejju 2018. Ir-rapport isejjaħ ukoll biex id-diskussjonijiet bejn it-tliet istituzzjonijiet jitniedu mingħajr dewmien sabiex jintlaħaq qbil qabel l-elezzjonijiet Ewropej.
Ir-riżoluzzjoni għaddiet b’458 vot favur, 177 kontra u 62 astensjoni.

Facebook Comments

Post a comment