Former Prime Minister Alfred Sant told the Council of the ‘Gozo University Group’ (GUG) that Gozo could benefit from a strong EU digital economy. Dr. Sant, who met the GUG Council in Victoria Gozo, referred to the EU’s approach in the coming years to strengthen the digital economy within the EU and emphasized that if Gozo could benefit from this, its telecom connections with the rest of the world would become state of the art. This would help a lot to diminish its double insularity and link it as effectively as Malta to the rest of the world. New enterprises, micro and larger, in the accountancy, financial services, gaming, data processing and related areas could then be set up easier.

The Maltese MEP indicated his office would be prepared to help GUG with lobbying for the cable to be set up, as well as to provide contacts and information regarding the EU’s digital strategy and its implications for the Gozitan economy.
Dr. Sant and the GUG reviewed the results of the survey conducted by GUG which was launched in the seminar organised in November at Ta’ Ċenċ, by the office of the Maltese MEP on Gozo’s future. In discussion among other topics, featured the problems of Gozitan young people studying in Malta and the lack of suitable jobs for them in Gozo when they finish their education. The need for Gozo to benefit from the installation as soon as possible of a new, long promised fibre optic cable that would totally improve the island’s access to the internet was emphasized. GUG were represented by Dennis Muscat, William Vella, Eman Borg, Loradini Pisani and Maria Dimech.

Maltese Version – ‘GĦAWDEX JISTA’ JIBBENEFIKA MINN EKONOMIJA DIĠITALI B’SAĦĦITHA’

L-Ewroparlamentari Malti Alfred Sant qal lill-Kunsill tal-‘Grupp Universitarju Għawdxi (GUG) li Għawdex jista’ jibbenefika minn ekonomija diġitali b’saħħitha. Dr Sant, li ltaqa’ mal-Kunsill tal-GUG fir-Rabat Għawdex, irrefera għall-importanza li l-UE ssaħħaħ l-ekonomija diġitali. Huwa emfasizza li jekk Għawdex jista’ jibbenefika minn dan, il-konnessjonijiet tat-telekomunikazzjoni tal-gżira mal-kumplament tad-dinja jkunu ‘state of the art’. Dan jgħin biex inaqqas l-insularita` doppja u jservi ta’ ħolqa li tgħaqqad b’mod effettiv lil Għawdex ma’ Malta u mad-dinja kollha. Intrapriżi ġodda, żgħar u kbar, fil-qasam tal-kontabilita`, servizzi finanzjarji, ‘gaming’, ‘data processing’ u oqsma relatati jkunu jistgħu jitwaqqfu b’mod aktar faċli.

L-Ewroparlamentari Malti indika li l-uffiċċju tiegħu lest jgħin lil GUG permezz ta’ lobbying biex jitwaqqaf il-‘cable’, kif ukoll biex jipprovdi kuntatti u informazzjoni dwar l-istrateġija diġitali tal-UE u l-implikazzjonijiet tagħha għall-ekonomija Għawdxija.

Dr Sant u l-GUG taw ħarsa lejn ir-riżultati li ħarġu minn survey mmexxi mill-GUG li tnieda fis-seminar organizzat f’Ta’ Ċenċ f’Novembru li għadda, mill-Uffiċċju tal-Ewroparlamentari Malti dwar il-futur ta’ Għawdex. Fil-laqgħa, fost suġġetti oħra, issemmew il-problemi taż-żgħażagħ Għawdxin li qed jistudjaw Malta u n-nuqqas ta’ impjiegi f’Għawdex meta jtemmu l-edukazzjoni tagħhom. Issemma’ ħafna l-bżonn li Għawdex jibbenefika minn installazzjoni ta’ ‘fibre optic cable’ malajr kemm jista’ jkun biex jitjieb l-aċċess tal-gżira għall-internet. GUG kienu rrappreżentati minn Dennis Muscat, William Vella, Eman Borg, Loradini Pisani u Maria Dimech.

Facebook Comments

Post a comment