Alfred Sant, Head of the Maltese Delegation at the S&D group at the European Parliament, said in a televised New Year’s Message from Strasbourg that during 2016 he will continue to promote the national interests of Malta at the European Parliament when the debate of the future of Europe unfolds. Dr. Sant said that there are those who would like to create a federal Europe. There are others who prefer that Europe gives back main lines of governance to the member states. ‘In this regard I am determined to participate in this debate to promote the national interests of Malta within the EU.’
Dr. Sant said that during 2015 the Maltese S&D delegation strove to defend the interests of the Maltese and Gozitans in the face of a string of crises which struck the European Union. ‘Where necessary, to defend Malta’s national interests, the Maltese Labour Delegation went against the S&D’s political line.’
The year 2015 witnessed the euro crisis caused by Greece’s financial problems; terrorism, which struck twice in Paris and shook the world; the influx of immigration towards Europe from Africa and the Middle East, first from central Mediterranean and then from Turkey; the ongoing confrontation between the EU and Russia; The uncertainty on UK membership in the EU, which still can leave the EU.’

GREATEST CHALLENGE
Dr. Sant said that in the meantime, the economic situation in Europe remained stagnant and fragile. Unlike Europe, under a Labour Government led by Prime Minister Joseph Muscat, this did not happen in Malta. On the contrary, we witnessed economic growth which is well above that in Europe. But in each of these issues, there are vital interests for Malta.
The greatest challenge is immigration. A longterm and just solution can only be reached on a European basis. One must respect European values in favour of mercy and shelter to the persecuted, while respecting also the legitimate wishes and aspiration of those communities who do not want to be burdened with excessive financial burdens. I will be giving my utmost during 2016 to reach this objective.’

TERRORISM
Dr. Sant said we must create a European solution in face of the threats of terrorism, where the European Parliament shoulders particular responsibilities. With respect to the neutrality of Malta and to human rights, I will support every measure that guarantees the security of all citizens in Europe.
Another challenge facing Europe is economic stagnation. We must be firm and determined when such measures are discussed in the European Parliament and analyse how these measures can affect us for good or for worse.
Dr. Sant said we should also explore new opportunities during 2016. A new digital policy is being discussed in Europe. ‘I will support each and every initiative at the European Parliament in favour of the development of digital economy to create new opportunities for our young people in Malta and Gozo.’

ONE-SIZE-FITS-ALL POLICY
The tendency is that all measures are to be observed equally by all EU member states. This policy can discriminate against small countries and small regions who feel disadvantaged when compared to the other larger EU countries. This is happening in the case of Gozo. It is happening in important sectors like manufacture, transport – especially AIRMALTA – agriculture, fisheries and soon, taxation. Personally I promise to remain vigilant to counter the one size fits all measures.

Maltese Version – ‘IRRID NIDDEFENDI L-INTERESSI TA’ MALTA FID-DIBATTITU DWAR IL-FUTUR TAL-EWROPA’

Fl-2016 beħsiebni nieħu sehem fid-dibattitu importanti dwar il-futur tal-Ewropa fl-interess ta’ Malta u Għawdex. Dan qalu Dr. Alfred Sant, Kap tad-Delegazzjoni Laburista fil-Parlament Ewropew, f’messaġġ għas-sena l-ġdida mill-Parlament Ewropew fi Strasburgu. Dr. Sant qal li hemm min irid li jibni strutturi aqwa ta’ għaqda , jagħmilha anki Ewropa federali. Hemm min iridha ssir aktar modesta u tagħti lura lill-istati membri t-tmexxija ta’ oqsma ewlenin. Biħsiebni nkompli nipparteċipa f’dan id-dibattitu, fil-livell tiegħi, bil-għan li nippromwovi l-interessi nazzjonali ta’ Malta.
Dr. Sant qal li matul is-sena 2015, fil-Parlament Ewropew ukoll rajna jiżvolġu sensiela ta’ kriżijiet fi ħdan l-Unjoni Ewropea, u li għalihom għad trid tinstab soluzzjoni. Bħala membri tal-grupp tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi fil-Parlament, ma’ sħabi Marlene Mizzi u Miriam Dalli tad-delegazzjoni Maltija, segwejt mill-qrib l-avvenimenti. Għamilna l-interventi meħtieġa biex kull fejn stajna, inħarsu l-interessi ta’ Malta.
F’dan, fejn kien neċessarju għall-interess nazzjonali, ġieli morna kontra l-linja tal-istess Soċjalisti u Demokratiċi. Xahar wara l-ieħor, kellna l-kriżi fiż-żona tal-ewro kkawżata mill-problemi finanzjarji tal-Greċja. Kellna t-terroriżmu, b’żewġ attakki kiefra f’Pariġi, li waħħxu lil kulħadd. Rajna l-fawra tal-immigrazzjoni mill-Afrika u l-Lvant Nofsani lejn l-Ewropa f’żewġ mewġiet, mill-Mediterran ċentrali, imbagħad mit-Turkija. Kellna l-konfront bejn l-Unjoni Ewropea u r-Russja, li għadu għaddej; u l-mistoqsija ta’ x’se jsir mir-Renju Unit, li għad jista’ jitlaq mill-Unjoni.

L-EKONOMIJA EWROPEA
Sadattant, il-qagħda ekonomika fl-Ewropa baqgħet staġnata jew fraġili. Taħt gvern Laburista mmexxi mill-Prim Ministru Joseph Muscat, dan ma ġarax f’Malta. Anzi rajna tkabbir ekonomiku li jisboq sew il-medja Ewropea. Imma f’kull waħda minn dawn il-kwistjonijiet li semmejt, hemm involuti wkoll l-interessi vitali ta’ Malta.
Hu kruċjali li l-poplu tagħna jkun konxju ta’ x’jinsab għaddej fl-Ewropa – ta’ kif dan se jolqtu – attent għal kif se nilqgħu għall-isfidi. Sa ftit ilu, ħafna fostna ma kinux qed jirrealizzaw kemm l-iżviluppi fl-Ewropa jistgħu jaffettwawna, għat-tajjeb u għall-ħażin. Personalment jien ħassejt li għandi nagħti kontribut biex dan in-nuqqas jingħeleb.
Użajt matul is-sena li ntemmet, l-2015 – u se nibqa’ nuża għal li ġej– ħafna mir-riżorsi li l-Parlament Ewropew jipprovdi biex inwassal b’mod li jiftiehem u jinteressa, informazzjoni dwar xinhu għaddej fl-Ewropa.
Hu ta’ sodisfazzjon kbir li ninnota kif kull stħarriġ ta’ opinjoni li sar juri li fl-aħħar sena, f’pajjiżna kiber għarfien aħjar tal-issues Ewropej. Aktar Maltin qed jifhmu x’għandhom ikunu l-prijoritajiet nazzjonali ta’ Malta fl-Unjoni Ewropea.

L-IMMIGRAZZJONI
L-akbar sfida li tidher quddiemna hi dik tal-immigrazzjoni. Soluzzjoni dejjiema u ġusta tista’ tinstab biss fuq bażi Ewropea. Trid tirrispetta l-valuri Ewropej favur il-ħniena u l-għoti ta’ kenn lill-ippersegwitati, waqt li tirrispetta wkoll ix-xewqat leġittimi tal-komunitajiet biex ma jitgħabbewx b’piżijiet finanzjarji u soċjali eċċessivi. Fil-Parlament Ewropew għas-sena l-ġdida se nkun qed nagħti sehmi biex jintlaħaq dan il-għan.
Għal li ġej ukoll se tkun qed titħejja tweġiba Ewropea għat-theddida tat-terroriżmu, fejn il-Parlament Ewropew iġorr responsabbiltajiet partikolari. F’dal-qasam, fir-rispett tan-newtralità ta’ Malta u tad-drittijiet tal-bniedem, se nkun lest nappoġġja kull miżura li ssaħħaħ is-sigurtà ġenerali taċ-ċittadini Ewropej kollha.
Sfida oħra quddiem l-Ewropa hi kif se xxejjen l-istaġnar ekonomiku. Uħud mill-miżuri meħtieġa għal dan jitilgħu għall-iskrutinju tal-Parlament Ewropew. Irridu nkunu attenti biex nifhmu minn qabel kif se jaffettwawna għat-tajjeb jew għall-ħażin.

ONE SIZE FITS ALL
It-tendenza fit-tmexxija Ewropea hi li jiġu addottati miżuri li jpoġġu lil kulħadd fl-istess kejl. Dan iwassal biex pajjiżi u reġjuni żgħar jew iżolati jispiċċaw fi żvantaġġ imqabbla ma’ ħaddieħor. Hekk qed jiġri fil-każ ta’ Għawdex, u ta’ setturi importanti għalina bħall-manifattura, it-trasport, speċjalment l-Air Malta, il-biedja, is-sajd u dalwaqt, it-tassazzjoni. Personalment, se nkun viġilanti f’ħidma biex jitrażżnu miżuri Ewropej ta’ one size fits all.
Irridu nħarsu wkoll lejn l-opportunitajiet ġodda. Fl-Ewropa qed titħejja politika ġdida diġitali, jiġifieri għal dak kollu li jitwettaq bil-kompjuters u l-mezzi elettroniċi ta’ komunikazzjoni. Fil-livell tal-Parlament Ewropew, l-għan tiegħi se jkun dak li nappoġġja kull inizjattiva favur l-iżvilupp tal-ekonomija diġitali biex noħolqu opportunitajiet għaż-żgħażagħ tagħna.
Fl-aħħar, insemmi id-dibattitu importanti li se jibqa’ għaddej dwar il-futur tal-Ewropa. Hemm min irid li jibni strutturi aqwa ta’ għaqda , jagħmilha anki Ewropa federali. Hemm min iridha ssir aktar modesta u tagħti lura lill-istati membri t-tmexxija ta’ oqsma ewlenin. Biħsiebni nkompli nipparteċipa f’dan id-dibattitu, fil-livell tiegħi, bil-għan li nippromwovi l-interessi nazzjonali ta’ Malta.

Facebook Comments

Post a comment