It is in Malta’s interests that Europe finds solutions for the various problems it is facing. This wasn’t a very good year for Europe which faced a series of crises that have not been tackled as yet, foremost amongst which are those of immigration, terrorism and unemployment. We can’t bury our heads in the sand and pretend that these problems will not affect the people of Malta and Gozo. Alfred Sant, Head of the Maltese Labour Delegation at the European Parliament made this statement in front of a large audience at a social gathering in Bugibba.

Dr. Sant said that this year he followed developments on competition and their effects on AIRMALTA; agriculture and fisheries; Gozo; decisions on the euro; changes in taxation systems; developments on immigration and terrorism. ‘This year I made various interventions on Malta’s European challenges. We strove to convey information on my activities at the European Parliament, but also about current events in Europe that were of great interest to Maltese and Gozitans. In the coming months I will continue to voice the aspirations of Maltese and Gozitans at the European Parliament.’
Dr. Sant said that during 2015 he used the resources available to MEPs to explain to the Maltese and Gozitan public the effects of decisions taken by the European Union. Many have still not understood the full implications of decisions taken by the European Union, but more people are appreciating our efforts. In the coming months we will strive more to update the Maltese and Gozitans with the latest developments within the Union.’ Dr. Sant said that it is important for Maltese europarliamentarians in Brussels, Strasbourg and in Malta to follow and participate in European affairs, keeping in mind the challenges facing Europe, always from the perspective of what is best for and in the interests of all Maltese and Gozitans.

Maltese Version – FL-INTERESS TA’ MALTA LI L-EWROPA SSIB TARF IL-KRIŻIJIET TAL-IMMIGRAZZJONI, TERRORIŻMU U QGĦAD

Huwa fl-interess ta’ Malta li l-Ewropa issib tarf tal-kriżijiet li qed tiffaċċja. Is-sena li qed tispiċċa ma tantx kienet waħda tajba għall-Ewropa. Laqtuha sensiela ta’ kriżijiet li għadha ma sabitilhomx tarf, fuq quddiem nett dawk tal-immigrazzjoni, tat-terroriżmu u tal-qgħad. Ma rridux indaħħlu rasna fir-ramel u nippretendu li dawn il-problemi mhux se jaffettwawna. L-interess tagħna bħala pajjiż hu li l-Ewropa ssibilhom tarf. Dan qalu Alfred Sant, il-Kap tad-Delegazzjoni Laburista quddiem udjenza kbira f’laqgħa soċjali f’Buġibba.
‘Matul 2015 għamilt diversi interventi dwar l-isfidi ta’ Malta u b’sens kostruttiv se nibqa’ nagħmel aktar minn dawn l-interventi fix-xhur li ġejjin. Irrid nibqa’ l-vuċi tal-aspirazzjonijiet tal-Maltin u l-Għawdxin fl-Ewropa’, saħaq Dr. Sant.
Dis-sena wettaqna ħidma kbira, mhux biss biex inwasslu informazzjoni dwar il-ħidma tiegħi fil-Parlament Ewropew, imma wkoll dwar x’kien qed jiġri fl-Unjoni Ewropea fl-oqsma li huma tal-akbar interess għall-Maltin u l-Għawdxin.’ Dr. Sant qal li kienet sena fejn segwa l-iżviluppi fil-qasam tal-kompetizzjoni u kif jolqtu lill-Air Malta, il-biedja u s-sajd; Għawdex; id-deċizjonijiet li qed jittieħdu dwar l-ewro; bidliet fl-oqsma tat-tassazzjoni; żviluppi fl-oqsma tal-immigrazzjoni u tat-terroriżmu.
Dr. Sant qal li l-aqwa għan kien li bir-riżorsi li l-Parlament Ewropew ipoġġi għad-dispożizzjoni tad-deputati Ewropej, ngħinu biex il-poplu tagħna jifhem aħjar kif qed jintlaqat minn deċiżjonijiet meħuda fl-Unjoni Ewropea. Ħafna għadhom ma fehmux kemm qed jintlaqtu bil-kbir, għalkemm aktar ma jgħaddi ż-żmien, aktar nies qed japprezzawha dil-ħaġa. Ix-xogħol tagħna fl-aħħar sena ta kontribuzzjoni tajba biex dan il-għan jintlaħaq.
Dr. Sant qal li rridu nkomplu nwessgħu u nsaħħu il-messaġġ tagħna. ‘L-importanti fix-xogħol tal-Ewroparlamentari Maltin fi Brussell, fi Strasburgu u f’Malta hu li nibqgħu insegwu u nieħdu sehem fit-tmexxija Ewropea b’għarfien sħiħ u serju ta’ xinhuma l-isfidi Ewropej, dejjem mill-perspettiva ta’ x’jaqbel u x’inhu l-aħjar għall-interessi tal-Malti u l-Għawdxin kollha.’ temm Dr. Sant.

Facebook Comments

Post a comment