Maltese MEP and former Prime Minister Alfred Sant said that Maltese society is united with the aim of finding out who murdered Maltese journalist Daphne Caruana Galizia. The Maltese MEP said this murder could be a political crime, it could also be a commercial crime because she was about to embark on investigations regarding drug and human trafficking. But it could also be a revengeful crime.
“So all options are on the table.” Dr Sant told journalist Caroline de Camaret in a live interview with France 24 from Paris.
Dr Sant said this was a brutal attack. It’s a very serious case which has completely upset the habits of the Maltese who are not used to similar crimes.
“She represented a person who had quite a lot of legitimate interest in what she carried out. She carried her investigations with a lot of vigour and did not mince her words. Lately she had attacked the Leader of the Opposition in quite a brutal way, who in my opinion was from the party she belonged to.”
“Mrs Caruana Galizia was a very popular journalistic personality, she had carried out several investigations, some of which were not so well executed but others were very good. She managed to penetrate the political, commercial and social circles of high society and she had quite a number of stories which disturbed a lot of people. It is absolutely unbelievable that a person like her had to finally succumb to such a crime. She made lots of enemies, but one needs people who carry out such things in society.”
Queried on possible Mafia involvement in Ms Caruana Galizia’s murder, Dr Sant said he would not exclude anything. “But money laundering happens everywhere, in Switzerland, in Paris, everywhere. It’s not only Malta which is linked to money laundering. Our financial system is finally very robust, modelled in a very effective way in order to weed out certain types of operations. But frankly, saying that this crime is related to money laundering is going a bit too fast. It’s absolutely too early to conclude this.” Dr Sant told France 24.
This murder has completely shocked Maltese society, and it is necessary to react.The Maltese government has reacted by asking for the help of foreign investigative services, from Holland and the USA in order to carry out a thorough investigation about what has happened, said Dr Sant.

You may follow Dr Sant’s intervention on this link:

Maltese Version – IS-SOĊJETA` MALTIJA MAGĦQUDA BIEX JINSTAB L-ASSASSIN TA’ DAPHNE CARUANA GALIZIA

Alfred Sant qal li s-soċjeta` Maltija hija magħuda b’għan wieħed – li jinstab min qatel lil ġurnalista Maltija Daphne Caruana Galizia. Dan il-qtil jista’ jkun reat politiku, jista’ anki jkun reat kummerċjali jew għax hi kienet se tniedi investigazzjonijiet dwar drogi u traffikar tal-persuni. Imma jista’ jkun ukoll reat ta’ vendetta.
“Għalissa kull possibilita` hija miftuħa.” qal Dr Sant lil ġurnalista Caroline de Camaret f’intervista diretta ma’ France 24 f’kollegament dirett minn Pariġi.
Dr Sant qal li dan huwa attakk brutali. Hu każ serju ħafna li influwenza kompletament il-burdata u d-drawwiet tal-Maltin li mhumiex imdorrijin b’reati ta’ dan it-tip.
“Din il-persuna kellha interess leġittimu f’dak li kienet tagħmel. L-investigazzjonijiet tagħha kienu b’saħħithom u ma kinitx tomgħod il-kliem. Dan l-aħħar attakkat il-Kap tal-Oppożizzjoni b’mod kemmxejn qawwi, li fl-opinjoni tiegħi kien ġej mill-istess partit li kienet tissimpatizza miegħu.”
“Is-Sinjura Caruana Galizia kienet personalita` popolari ħafna fil-ġurnaliżmu, kienet wettqet ħafna investigazzjonijiet, ftit minnhom ma kinux eżegwiti sew filwaqt li oħrajn saru bir-reqqa ħafna. Irnexxielha tinfiltra fiċ-ċrieki politiċi, kummerċjali u soċjali tas-soċjeta` l-aktar għolja u kitbet numru sostanzjali ta’ stejjer li dejqu lil ħafna nies. Huwa assolutament inaċċettabbli li persuna bħalha kellha fl-aħħar tintefa minħabba reat ta’ dan it-tip. Għamlet ħafna għedewwa, imma f’kull soċjeta` hemm bżonn nies bħalha li jagħmlu dan it-tip ta’ xogħol.”
Mistoqsi dwar il-possibilita` ta’ involviment mill-Mafia fil-qtil tas-Sinjura Caruana Galizia, Dr Sant qal li ma jeskludi xejn. “Il-ħasil tal-flus isir kullimkien, fl-Iżvizzera, f’Pariġi, u kullimkien. Mhux Malta biss hija marbuta mal-ħasil tal-flus. Is-sistema finanzjarja tagħna hija b’saħħitha ħafna, imfassla b’mod effettiv ħafna biex jitneħħew ċertu tip ta’ operazzjonijiet. Imma onestament, jekk ngħidu li dan ir-reat huwa relatat mal-ħasil tal-flus inkunu qed ngħaġġlu wisq. Għadu kmieni wisq biex wieħed joħroġ konklużjonijiet ta’ dan it-tip.” qal Dr Sant lil France 24
Dan il-qtil ixxokkja kompletament lis-soċjeta` Maltija, u reazzjoni hija meħtieġa. Il-Gvern Malti irreaġixxa billi talab l-għajnuna tas-servizzi investigattivi barranin, mill-Olanda u mill-Istati Uniti, biex tkun tista’ titwettaq investigazzjoni bir-reqqa ta’ dak li ġara, qal Dr Sant.
Tista’ ssegwi l-intervent ta’ Dr Sant f’din il-link:

Facebook Comments

Post a comment