Former Prime Minister and Maltese MEP Alfred said German Chancellor Angela Merkel failed to contest the growing perception that too many decisions in the EU have come to depend on German say-so, when reacting to the German Chancellor’s address on the future of Europe at the European Parliament. The German Chancellor discussed the future of integration with MEPs recalling that Europe must act united when facing global challenges. Merkel proposed the establishment of a European army and a budget for euro area and also raised the issue of face migratory pressure, which, she highlighted, is a European problem.
The Maltese MEP said Chancellor Merkel was as lucid as usual in her presentation, but failed to clarify the basis of her priorities for Europe’s future. Dr Sant said that among the three areas the German Chancellor listed wherein to develop greater European unity, came military defence and security.
“But which military threats are now looming over Europe? And if they exist, why did she during her terms in office, allow German military spending to remain well below the levels of her European partners? Indeed, is there uncontested support among European citizens for a military coalition that would be funded through EU budgetary resources? And is building a so-called European defence capability the right way to forge unity in Europe and combat a fading enthusiasm for the European project? I doubt it. Would it not be preferable for the EU to concentrate on coordinating security measures within the Union to cover terrorism, immigration and surveillance over organised crime?”
The Maltese MEP also refered to Merkel’s comments on the problems of immigration.
“ But were not these aggravated on a European level by the decisions the German Chancellor singlehandedly and without consultation took to open borders in 2015?” remarked the Maltese MEP.

Maltese Version – “MERKEL MA KKONTESTATX IL-PERĊEZZJONI DEJJEM TIKBER LI D-DEĊIŻJONIJIET TAL-UE JIDDEPENDU MILL-ĠERMANJA”

Alfred Sant qal lill-Parlament Ewropew li l-Kanċillier Ġermaniża Angela Merkel ma merietx il-perċezzjoni li dejjem qed tikber li ħafna mid-deċiżjonijiet tal-UE iseħħu jekk taqbel il-Ġermanja. Dr Sant kien qed jirreaġixxi għall-indirizz tal-Kanċilliera Ġermaniża dwar il-futur tal-Ewropa fil-Parlament Ewropew. Il-Kanċilliera Ġermaniża tkellmet dwar il-futur tal-integrazzjoni Ewropea, ipproponiet armata Ewropea u baġit għaż-żona ewro u anki qajmet il-kwistjoni tal-pressjoni tal-immigrazzjoni, li enfasizzat hija problema Ewropea.
“Fid-diskors tagħha, il-Kanċilliera Ġermaniża Merkel kienet ċara bħas-soltu iżda ma rnexxilhiex tiċċara l-bażi tal-prijoritajiet tagħha għall-futur tal-Ewropa.” qal Alfred Sant.
L-MEP Malti qal li bejn it-tliet oqsma li semmiet il-Kanċilliera Ġermaniża għal aktar għaqda fl-Ewropa, kien hemm id-difiża militari u s-sigurta`.
“Imma liema huwa t-theddid militari mdendel fuq l-Ewropa? U jekk jeżisti, għaliex sakemm mexxiet il-Ġermanji hi, l-infiq Ġermaniż fil-militar kien anqas minn ta’ pajjiżi Ewropej oħra. Tabilħaqq, hemm xi appoġġ mhux ikkontestat fost iċ-ċittadini Ewropej għal koalizzjoni militari li tkun iffinanzjata mir-riżorsi baġitarji tal-UE? Li tinbena l-hekk imsejħa kapaċita` ta’ difiża Ewropea huwa mod ġust biex tissawwar l-għaqda fl-Ewropa biex tiġġieled kontra l-entużjażmu li qed jisparixxi għal proġett Ewropew? Niddubita. Ma jkunx aħjar għal UE li tikkonċentra u tikkoordina miżuri ta’ sigurta` fi ħdan l-Unjoni li jkopru t-terroriżmu, l-immigrazzjoni u l-għassa għal kriminalita` organizzata?”
Dr Sant irrefera wkoll għall-kummenti ta’ Merkel dwar il-problemi tal-immigrazzjoni.
“Il-problemi tal-immigrazzjoni ma aggravawx fuq livell Ewropew bid-deċiżjonijiet li ħadet Merkel waħedha meta mingħajr ebda konsultazzjoni fetħet il-fruntieri fl-2015?” irrimarka Alfred Sant.

Facebook Comments

Post a comment