The European peoples want a Europe of nations, they do not want a federal solution, former Prime Minister Alfred Sant told the European Parliament. The Labour MEP said that the challenge ahead is to respect what the peoples of Europe want, while satisfying the requirements of an effective monetary union between democratic nations. This challenge can only be met by developing confederal structures.
Alfred Sant said that in recent years, the euro zone experienced a recession that exposed its deficient structures. Arrangements were introduced to prop it up and keep it competitive in a globalised framework. Dr. Sant said that interventions by the European Central Bank that probably go beyond the BankÔÇÖs legal remit saved the monetary union from paralysis. Ironically, the unelected leaders of the Bank have called for political developments that would make the monetary union more fit for purpose.
Sant explained that within the monetary union, we lack a central fiscal mechanism that balances divergences between centre and periphery through transfers from center to periphery. Many among us here prefer to improve an economic governance that props the already existing management structures.
Dr Sant reminded the European Parliament that the European Convention of some twelve years ago was intended to establish a constitution for Europe. In the event, it was rejected in the countries of Europe which had led moves towards ever closer union. Meanwhile, in the absence of an economic union, a monetary union had been established which carried wide divergencies between its nation state components.

Maltese Version

IL-POPLI EWROPEJ JRIDU EWROPA TAN-NAZZJONIJIET

Alfred Sant qal lill-Parlament Ewropew li l-popli Ewropej iridu Ewropa tan-nazzjonijiet, ma jridux soluzzjoni federali. L-isfida hi kif se nirrispettaw dak li jridu l-popli, waqt li nissodisfaw il-─žti─íijiet ta’ g─žaqda monetarja effettiva bejn nazzjonijiet demokratii─ői. L-isfida tista’ tintlaqa’ biss bl-i┼╝vilupp ta’ strutturi konfederali fi┼╝-┼╝ona ewro, qal l-Ewroparlamentari Laburista.
Alfred Sant qal li w─žud fostna hawn jaraw dan biss b─žala teorija. Jippreferu titjib fil-governanza ekonomika li di─í├á ssostni l-istrutturi e┼╝istenti ta’ tmexxija. Fl-a─ž─žar snin i┼╝-┼╝ona tal-ewro ─íarrbet ri─őessjoni li ─žar─íet fil-bera─ž in-nuqqasijiet fl-istrutturi tag─žha. Idda─ž─žlu arran─íamenti biex isostnuha u j┼╝ommuha kompetittiva fil-qafas tal-globalizzazzjoni. Fi ─ždan l-g─žaqda monetarja jonqosna mekkani┼╝mu fiskali ─őentrali li jwie┼╝en diver─íenzi bejn i─ő-─őentru u l-periferija billi jittrasferixxi ri┼╝orsi mi─ő-─őentru lejn il-periferija.
Alfred Sant qal li kellhom ikunu interventi mill-Bank ─Őentrali Ewropew li x’aktarx imorru lil hinn mill-qafas legali tieg─žu li salvaw lill-unjoni monetarja mill-parali┼╝i. Ironikament il-mexxejja tal-Bank, li mhumiex eletti, sej─žu g─žal aktar ┼╝viluppi politi─ői li jag─žmlu l-unjoni monetarja adatta aktar g─žall-g─žanijiet tag─žha.
Sant fakkar li l-Konvenzjoni Ewropea ta’ xi tnax-il sena ilu kellha tfassal kostituzzjoni g─žall-Ewropa li ─íiet mi─ő─žuda mill-istess pajji┼╝i Ewropej li kienu favur g─žaqda dejjem eqreb fl-Ewropa. Sadattant kienet twaqqfet g─žaqda monetarja fin-nuqqas ta’ g─žaqda ekonomika li ─íarret fiha diver─íenzi ekonomi─ői kbar bejn l-istati membri tag─žha.
Segwi l-intervent taÔÇÖ Alfred Sant fil-Parlament Ewropew fuq din il-link

Facebook Comments

Post a comment