Maltese MEP Alfred Sant said today that Prime Minister Joseph Muscat made a very wise decision when he called for an early election, even if this meant he would be sacrificing a year of the governing mandate he had already won. In this way, he blocked any opportunity for the Opposition to confuse people, which it would have certainly exploited to the full, with no scruples at all.
Dr Sant said that if the last election had been held when it should have been, the report of the magisterial enquiry on the Egrant case would still have then been pending. Meanwhile, the PN’s propaganda machine would have continued to fire accusations and to mobilise anti-government allegations from abroad, all this right through an extended electoral campaign.
This is how the PN proceeded since, after having lost an election with a record margin. Just imagine how it would have acted while awaiting an election. Every allegation would have been given right of way, every statement would have become the certified truth and whoever made the most outrageous claims, would have been considered holier than the holiest… even as the judicial investigation developed in camera.

Maltese Version – IL-PRIM MINISTRU GĦAMEL DEĊIŻJONI AQLIJA META SEJJAĦ ELEZZJONI BIKRIJA

L-Ewroparlamentari Alfred Sant qal illum li l-Prim Ministru Joseph Muscat ħa deċiżjoni mill-aktar għaqlija meta sejjaħ elezzjoni bikrija, anke jekk b’hekk issagrifika sena mill-mandat ta’ tmexxija li diġa` kellu. B’dan il-mod, imblokka l-opportunita` ta’ taħwid l-imħuħ li kienet infetħet u li l-Oppożizzjoni żgur kienet tapprofitta ruħha minnha bla skruplu ta’ xejn.

Dr Sant qal li li kieku l-aħħar elezzjoni saret fi żmienha, ir-rapport tal-investigazzjoni ġudizjarja fuq il-każ tal-Egrant xorta kien jixxandar wara li tkun inżammet. Fil-frattemp, il-magna ta’ propaganda tal-PN kienet tibqa’ tfajjar l-akkużi u timmonta t-tmaqdir lill-gvern minn barra l-pajjiż matul kampanja elettorali mtawla.

Imxiet hekk wara li tilfet l-elezzjoni b’marġini rekord. Aħseb u ara kieku kienet għadha qed tistenna elezzjoni riesqa. Kull allegazzjoni kienet tingħata widen, kull invenzjoni ssir verità u min jivventa l-aktar, jispiċċa l-akbar qaddis… waqt li l-investigazzjoni tkun għadha għaddejja.

Facebook Comments

Post a comment