GalleryKalamitaVideos

L-Ahhar Żviluppi Fl-Unjoni Ewropea – 23.01.2015

Fil-programm KALAMITA tal-Ġimgħa 23 ta’ Jannar tkellimt ma’ Alfred Zammit dwar diversi suġġetti attwali. Fost oħrajn tkellimna dwar l-elezzjonijiet Griegi u dwar il-Partit tax-xellug estrem Syriza. Tkellimna dwar iż-żona Xengen u dwar it-theddida tat-terroriżmu, kif ukoll tkellimna dwar in-negozji żgħar u medji u dwar il-ħidma tal-Kummissjoni Ewropea biex tinkoraġġixxi t-tkabbir tan-negozji ż-żgħar fiż-żona ewro.