wallet-change
IndependentInewsmalta

Għoli tal-ħajja għaż-żgħar

L-aħħar indiċi tal-prezzijiet miżmum skont il-metodoloġija tal-Unjoni Ewropea (l-HICP) donnu jikkonferma kif l-għafsa fiż-żieda tal-prezzijiet l-aktar li qed tolqot hu lil min għandu dħul baxx

1482463497919_653
It-Torca

Dwar banek u migrazzjoni: żewġ oqsma mwaħħla

Fl-Unjoni Ewropea – bħal f’kull sistema politika oħra wara kollox – huma l-kisbiet u l-ftehimiet il-kbar li l-aktar jissemmew fid-dettall. Dwar l-affarijiet li jibqgħu mdendla jew jisfrattaw, ta’

tree
IndependentInewsmalta

Pronostki… Kampanja… Siġar

Fi ħdan iż-żona tal-ewro kiber inkwiet dwar pronostku li sejjer żmerċ: ir-rata tat-tkabbir ekonomiku għat-tielet kwart ta’ dis-sena ħarġet anqas minn dik imbassra. Dan qed jipperikola l-miri li

invest
IndependentInewsmalta

Ġustizzja u investigazzjoni

Ma nifhimx kif kwalunkwe gvern jista’ jitqiegħed quddiem esiġenza politika li llum qabel għada, “jiskopri” min ikkommetta reat kriminali. Hi ħaġa ovvja li l-gvern għandu d-dmir jassigura li kull

tax
It-Torca

Taxxa fuq il-bejgħ diġitali

Ilhom snin fil-Parlament Ewropew, fil-Kummissjoni u anke fost stati membri tal-Unjoni Ewropea jitqajmu ideat u proposti dwar kif jistgħu jiġu ntaxxati ċerti servizzi finanzjarji – dawk jiġifieri