euro2
IndependentInewsmalta

Aħjar bl-ewro?

GWERER KULTURALI Aktar ma nara x’inhu jiġri madwarna, f’Malta u barra, aktar tikbirli t-tentazzjoni naħseb li biċċa kbira mill-ħidma politika tikkonsisti f’manuvrar kulturali. Tammonta għal sforz

EU
It-Torca

Dwar malta, l-ewropa u l-bqija… (183)

ELEZZJONIJIET EWROPEJ Qed joqorbu l-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew u kif ma setax jonqos, qamu d-dibattiti dwar kif dawn għandhom jiġu organizzati. F’liema dati? B’liema metodu? X’għandha

kx
IndependentInewsmalta

Bejn San Pawl u l-Karnival

EVALWAZZJONI Proġetti kbar dejjem kienu t-tentazzjoni ma tiqafx għal gvernijiet Maltin, tax-xellug u tal-lemin. Ħaġa li tiftiehem. Bihom, stajt issolvi parti sostanzjali mill-isfida ta’ kif se