does-project-payday-work
IndependentInewsmalta

Il-prezz tax-xogħol… Kompromessi… Il-vat

Ċifri maħruġa dan l-aħħar mill-Eurostat dwar kemm iqum ix-xogħol fil-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea juri li f’Malta, in-nefqa fuq ħaddiema u impjegati (wara li tneħħi minnhom dawk li huma

gzit_4
IndependentInewsmalta

Sigurtà u terroriżmu

Il-kwistjonijiet dwar sigurtà u terroriżmu fl-Ewropa għadhom ma nħallux. Hemm min jgħid li l-mewġa lura ta’ militanti Islamiċi lejn l-Ewropa li kienet mistennija wara li l-ISIS spiċċa kważi

marsa
IndependentInewsmalta

Proġett tal-Marsa

Forsi hemm oħrajn li għaddew minn esperjenzi kuntrarji; u fl-istess ħin l-anqas irrid ngħajjen il-proġett tal-Marsa. Biss, ikolli ngħid li kemm dal-proġett ilu li telaq, kull meta soqt minn hemm,

euflag
It-Torca

Politika barranija għall-ewropa

Strettament il-mod kif matul is-snin inbniet l-Unjoni Ewropea ma kellux jagħti lok biex jagħmel sens li titfassal politika barranija għall-Ewropa. Jew hekk jidher għall-ewwel. Bil-għaqda ta’

6236_david_casa_1
IndependentInewsmalta

Ma Nifhimx

Nifhem l-istrateġija tal-PN fl-Oppożizzjoni, jew ta’ parti minnu, li jattakka lill-gvern b’akkużi ta’ korruzzjoni, abbuż ta’ poter u skandli oħra. Kemm biex jiġbor il-voti lejh, kemm biex jekk