CollectionPolitics

MALTA NEWTRALI FL-EWROPA

Il-Festi tal-Indipendenza dil-ġimgħa reġgħu taw opportunità biex nirriflettu fuq l-indipendenza u l-ħelsien ta’ pajjiżna. Xinhi t-tifsira tagħhom għal żminijietna? Ma baqax lok għall-kontroversji

CollectionPolitics

PARLAMENT IMMINAT

Ir-riżenja ta’ Louis Galea minn Speaker tal-Parlament dil-ġimgħa għad isservi fil-futur ta’ turija oħra dwar kif fi żmienna, il-Parlament Malti spiċċa żvalutat. Galea rriżenja biex jingħaqad

CollectionPolitics

“ARA…!”

Ma tantx inħobb niddiskuti l-imgħoddi, għax il-preżent u l-futur dejjem dehruli aktar interessanti. Imma ġieli fl-imgħoddi jkunu seħħew ġrajjiet… jew ikunu tqanqlu punti… li l-ekijiet