Former Prime Minister Alfred Sant told the Parliamentary Group of Socialists & Democrats in Brussels that the effects of the latest election results in the United Kingdom were not an isolated outcome but can be reflected elsewhere in Europe. Socialists in Europe, Dr. Sant said, must focus on three main challenges. European socialists must find ways to meet the needs of the partiesÔÇÖ roots — workers, pensioners and those in need of social assistance, who constitute their core constituencies. They must project the aspirational needs of people, by encouraging private initiative and rewarding success, on the lines that had been advocated by previous Labour leader Tony Blair. And increasingly they need to balance the requirements of a united Europe with nationalist sentiments which are still strong in Europe. The Head of the Maltese Delegation at the S&D noted that European socialists have still as yet to counter effectively these three challenges.

At the same meeting, Dr. Sant also spoke on the eurozone during a debate on new proposals regarding its economic governance. He said that the biggest hurdle in the eurozone lies with the fact that sharp economic divergences are still growing between different countries and regions, while most of the zone’s economies have been stagnant. He said that if piecemeal deepening of the eurozone’s structures and rules is pursued, as is currently being proposed, the risk is that already existing divergences will further increase.

Maltese Version

TLIET SFIDI EWLENIN G─ŽAS-SO─ŐJALISTI EWROPEW

ALFRED SANT

Alfred Sant qal lill-Grupp Parlamentari tas-So─őjalisti u Demokrati─ői fi Brussell li dak li ─íara waqt l-elezzjonijiet fir-Renju Unit japplika wkoll g─žas-so─őjalisti fil-pajji┼╝i tal-Ewropa. Is-So─őjalisti fl-Ewropa, qal Dr. Sant, iridu jiffa─ő─őjaw tliet sfidi ewlenin. Is-So─őjalisti Ewropew iridu jsibu metodi biex
isostnu lill-qalba tal-poplu li dejjem appo─í─íjathom fost il-─žaddiema, impjegati, pensjonanti u dawk li je─žtie─íu l-g─žajnuna so─őjali. G─žandhom jippro─íettaw il-b┼╝onnijiet u l-aspirazzjonijiet tal-poplu, billi jinkora─í─íixxu l-inizjattiva privati u jippremjaw is-su─ő─őess kif kien jag─žmel il-Mexxej Laburista Ingli┼╝ Tony Blair. Fuq kollox is-So─őjalisti Ewropew g─žandhom jibbilan─őjaw il-─žti─íijiet tal-g─žaqda Ewropea mas-sentiment nazzjonalista li g─žadu qawwi fl-elettorat Ewropew. Dr. Sant qal li sa issa dawn l-isfidi ma ─íewx iffa─ő─őjati tajjeb bi┼╝┼╝ejjed.

Fl-istess grupp parlamentari Dr. Sant tkellem waqt dibattitu dwar i┼╝-┼╝ona ewro. Fl-intervent tieg─žu huwa wissa li l-problema kbira ta┼╝-┼╝ona ewro hi d-differenzi ekonomi─ői kbar li nibtu fi ─ždanha bejn pajji┼╝i u re─íjuni differenti, waqt li l-ekonomiji sta─ínaw. Il-Kaptad-Delegazzjoni Maltija fl-S&D qal li jekk issa r-regoli tal-ewro isiru aktar profondi u mifruxa b’mod parzjali (bi─ő─őa bi─ő─őa), il-periklu se jkun li dawn id-diver─íenzi jibqg─žu jikbru mhux jonqsu.

Facebook Comments

Post a comment