I wish to record that my vote is conditioned by the following reservation:
It is important that fisheries agreements concluded by the EU with third countries from the developing world seek to safeguard the rights of traditional fishermen while allowing for modern development of the fisheries industry.
It is equally important that the rights and interests of traditional fishermen be also safeguarded in member states especially in small island communities, as in my country Malta.
Traditional fishermen there rightly feel that they are being placed in an unsustainable position. Fishing quotas have been assigned to member states on a one-size-fits-all basis, as in the allocation of tuna quotas in the Mediterranean. Also in the way by which the quota system and the discards arrangements have been designed, small scale traditional fishermen were squeezed even harder, while incentives were implemented to encourage them to give up their work.
The lifework of these fishermen, if it is maintained and encouraged, could in any way undermine the operations of the single market in the fisheries sector.
Sustainable fisheries arrangements both within and outside the EU should fully respect the rights and interests of traditional fishermen. This is not always happening.

Maltese Version

Nixtieq nirre─íistra li l-vot tieg─ži favur il-mozzjoni qed isir bir-ri┼╝erva segwenti.

Huwa importanti li ftehim dwar is-sajd konklu┼╝ mill-UE ma’ pajji┼╝i terzi l-anqas ┼╝viluppati u dawk li qed ji┼╝viluppaw jfittxu wkoll li jissalvagwardjaw id-drittijiet tas-sajjieda tradizzjonali filwaqt li jippermettu l-i┼╝vilupp modern tal-industrija tas-sajd.

Huwa ugwalment importanti li d-drittijiet u l-interessi tas-sajjieda tradizzjonali ji─íu salvagwardjat ukoll fl-istati membri, spe─őjalment fil komunitajiet tal-g┼╝ejjer ┼╝g─žar, b─žal dawk ta’ ─íewwa pajji┼╝i, Malta.

Hawnhekk sajjieda tradizzjonali ─íustament i─žossu li qed jitqieg─ždu f’sitwazzjoni insostenibbli. Kwoti tas-sajd ─íew assenjati lill-istati membri ibba┼╝ati fuq il-kejl fejn daqs wie─žed jg─žodd g─žal kul─žadd, b─žal fl-allokazzjoni tal-kwoti tat-tonn fil-Mediterran. Il-mod li bih is-sistema tal-kwota u l-arran─íamenti fuq ir-rimi lura ta’ ─žut ─íew mfassla qeg─ždin jg─žassru aktar lis-sajjieda tradizzjonali li ja─ždmu fuq skala ┼╝g─žira, filwaqt li in─őentivi j─že─í─íu lis-sajjieda sabiex jieqfu mix-xog─žol tag─žhom ─íew implimentati.

Il-─žajja tax-xog─žol ta’ dawn is-sajjieda, jekk tin┼╝amm u ti─íi m─že─í─ía, tista’ b’kwalunkwe mod tipperikol l-operazzjonijiet tas-suq uniku fis-settur tas-sajd.

Arran─íamenti sostenibbli tas-sajd kemm ─íewwa kif ukoll barra l-UE g─žandhom jirrispettaw bis-s─ži─ž id-drittijiet u l-interessi tas-sajjieda tradizzjonali. Dan mhux dejjem qed ji─íri.

Facebook Comments

Post a comment