Question for written answer P-016040/2015
to the Commission
Rule 130
Alfred Sant (S&D)

P-016040/2015
Subject: Application of Commission Interpretative Notice on indication of origin of goods from the territories occupied by Israel since June 1967

On 11 November 2015 the Commission issued an ‘Interpretative Notice on indication of origin of goods from the territories occupied by Israel since June 1967’. In this regard:
1.What is the current status regarding application of the abovementioned notice by the Member States?
2.What form of action does the Commission intend to take against those Member States which do not intend to apply the abovementioned notice?
3.Is the Commission aware of any counter-sanctions adopted by Israel against those Member States which are applying the notice, thereby pursuing a discriminatory approach against the latter?

Answer given by Vice-President Mogherini on behalf of the Commission (18.3.2016)

Market surveillance on the implementation of existing EU legislation clarified by the ‘Interpretative Notice on indication of origin of goods from the territories occupied by Israel since June 1967’ is done by Member States, and it is according to these market surveillance mechanisms that any anomalies are reported. So far no such anomalies have been reported.

The Commission is not aware of any measures taken by Israel in relation to this Notice against any Member States.

P-016040/2015

Suġġett: L-applikazzjoni tal-Avviż Interpretattiv tal-Kummissjoni dwar l-indikazzjoni tal-oriġini ta’ prodotti mit-territorji okkupati minn Iżrael sa minn Ġunju 1967
Fil-11 ta’ Novembru 2015 il-Kummissjoni ħarġet “Interpretative Notice on indication of origin of goods from the territories occupied by Israel since June 1967” (Avviż Interpretattiv dwar l-indikazzjoni tal-oriġini ta’ prodotti mit-territorji okkupati minn Iżrael sa minn Ġunju 1967). F’dan ir-rigward:

1. X’inhu l-istat attwali f’dak li għandu x’jaqsam mal-applikazzjoni tal-avviż imsemmi hawn fuq min-naħa tal-Istati Membri?
2. X’tip ta’ azzjoni beħsiebha tieħu l-Kummissjoni fil-konfront ta’ dawk l-Istati Membri li mhumiex beħsiebhom japplikaw dan l-avviż?
3. Il-Kummissjoni hija konxja minn xi kontrosanzjonijiet adottati minn Iżrael fil-konfront ta’ dawk l-Istati Membri li qegħdin japplikaw l-avviż u li għaldaqstant qed jittieħed approċċ diskriminatorju fil-konfront tagħhom?

Tweġiba mogħtija mill-Viċi President Mogherini f’isem il-Kummissjoni

Is-sorveljanza tas-suq fuq l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni eżistenti tal-UE ċċarata bl-“Avviż Interpretattiv dwar l-indikazzjoni tal-oriġini ta’ merkanzija mit-territorji okkupati mill-Iżrael minn Ġunju 1967” hija magħmula mill-Istati Membri, u hija skont dawn il-mekkaniżmi ta’ sorveljanza tas-suq li jiġu rrappurtati xi anomaliji. Saissa l-ebda anomaliji ma ġew irrappurtati.
Il-Kummissjoni mhix konxja ta’ xi miżuri li ttieħdu mill-Iżrael fir-rigward ta’ dan l-Avviż kontra xi Stati Membri.

Facebook Comments

Post a comment