Question for written answer E-003732/2015
to the Commission
Rule 130
Alfred Sant (S&D)

Subject: Export values for EU island regions and ‘Objective 1’ regions

Question(s)
Can the Commission say what was the annual value of exports per 1 000 inhabitants from each of the EU island regions at NUTS levels 2 and 3 from 2004 to 2013?
What was the same value for ‘Objective 1’ regions as a whole?

14 May 2015

Answer given by Ms Thyssen on behalf of the Commission

The Commission does not have statistics at this level of detail in order to reply to the Honourable Member’s question. The EU legislation currently in force does not foresee data collection of exports at regional level.

 

Maltese Version – E-003732-15

Suġġett: Valuri tal-esportazzjoni għar-reġjuni insulari tal-UE u r-reġjuni “Objettiv 1”

Tista’ l-Kummissjoni tgħid x’kien il-valur tal-esportazzjoni annwali għal kull 1 000 abitant minn kull reġjun insulari tal-UE fil-livelli 2 u 3 tan-NUTS mill-2004 sal-2013?
X’kien l-istess valur għar-reġjuni “Objettiv 1” kollha f’daqqa?

Tweġiba mogħtija mis-Sinjura Thyssen f’isem il-Kummissjoni

Il-Kummissjoni ma għandhiex statistika f’dan il-livell ta’ dettall sabiex tingħata risposta għall-mistoqsija tal-Onorevoli Parlamentari. Il-leġiżlazzjoni tal-UE fis-seħħ bħalissa ma tipprevedix ġbir tad-dejta dwar l-esportazzjonijiet fil-livell reġjonali

Facebook Comments

Post a comment