Question for written answer E-003738/2015
to the Commission
Rule 130
Alfred Sant (S&D)

Subject: Population and land size of every EU island region at NUTS levels 2 and 3

Question(s)

Can the Commission give the latest available data on the total population and population density of every EU island region at NUTS levels 2 and 3?
Can it give the land size of each of these islands?

Answer given by Ms Thyssen on behalf of the Commission (28.5.2015)
The Honourable Member will find the requested information in the Annex as follows:

1. The latest available data on the population of each EU island region at NUTS levels 2 and 3 is from 1 January 2014 and is reported in table 1 and 2.
2. The latest available data on the population density is available for reference year 2012 and is reported in tables 3 and 4.
3. The most recent available data on the land area is for the reference year 2013 and is reported in tables 5 and 6. Eurostat requests both land area and total area, however this data is provided on a voluntary basis and is therefore received according to their availability.
EU island regions are defined as NUTS 2 or NUTS 3 regions entirely insular or part of islands without a fixed link (bridge, tunnel) to the mainland.

Annex E-003738-15

Maltese Version – E-003738/2015
Suġġett: Il-popolazzjoni u d-daqs tal-art ta’ kull reġjun insulari tal-UE fil-livelli 2 u 3 tan-NUTS

Il-Kummissjoni tista’ tagħti l-aktar data reċenti disponibbli dwar il-popolazzjoni u d-densità tal-popolazzjoni ta’ kull reġjun insulari tal-UE fil-livelli 2 u 3 tan-NUTS?
Tista’ tagħti d-daqs tal-art ta’ kull waħda minn dawn il-gżejjer?

Tweġiba mogħtija mis-Sinjura Thyssen f’isem il-Kummissjoni
L-Onorevoli Membru għandu jsib l-informazzjoni li talab fl-Anness kif ġej:

1. L-iktar dejta riċenti li hija disponibbli dwar il-popolazzjoni ta’ kull reġjun insulari tal-UE fil-livell 2 u 3 tal-klassifikazzjoni komuni ta’ unitajiet territorjali għall-istatistika (NUTS) hija mill-1 ta’ Jannar 2014 u tingħata fit-Tabelli 1 u 2.
2. L-iktar dejta riċenti li hija disponibbli dwar id-densità tal-popolazzjoni hija tas-sena ta’ referenza 2012 u tingħata fit-Tabelli 3 u 4.
3. L-iktar dejta riċenti li hija disponibbli dwar id-daqs tal-art hija tas-sena ta’ referenza 2013 u tingħata fit-Tabella 5 u 6. L-Eurostat jitlob kemm id-daqs tal-art kif ukoll id-daqs totali, madankollu din id-dejta tingħata fuq bażi volontarja u għalhekk id-dejta li jirċievi tasal skont id-disponibbiltà.

Ir-reġjuni insulari tal-UE huma definiti bħala reġjuni tan-NUTS 2 jew tan-NUTS 3 li jkunu kompletament insulari jew parti minn gżejjer mingħajr kollegament fiss (pont, mina) mal-kontinent.

Annex E-003738-15

Facebook Comments

Post a comment