F’dikjarazzjoni lill-Parlament Ewropew, l-eks Prim Ministru ddikjara li l-inizjattiva tal-Kummissjoni Ewropea biex tirrevedi l-governanza ekonomika tal-UE tagħmel sens iżda, mhijiez ambizzjuża biżżejjed.

Il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar ir-Reviżjoni tal-governanza ekonomika għandha l-għan li tibda dibattitu pubbliku dwar finanzi tal-gvern sostenibbli u t-tkabbir ekonomiku, kif ukoll li jiġu evitati żbilanċi makroekonomiċi; li tippermetti koordinazzjoni aktar mill-qrib tal-politika ekonomika u l-promozzjoni tal-konverġenza ekonomiku tal-Istati Membri.

Sabiex tippermetti konsultazzjoni wiesgħa, il-Kummissjoni nediet pjattaforma on-line apposta li fiha l-partijiet interessati jkunu jistgħu jesprimu l-opinjonijiet tagħhom dwar il-kwistjoni.

“Il-kumplessità tar-regoli ostakolaw l-isforzi biex jintlaħaq l-għan ta’ konverġenza u għandhom jiġu ssimplifikati. Il-proposti tal-Kummissjoni dwar din il-kwistjoni huma utli u għandhom jiġu segwiti iżda mhux se naslu fil-bogħod ”, qal Alfred Sant.

Alfred Sant iddikjara li żona monetarja li tiffunzjona sew teħtieġ li tikseb tali bilanċ iżda r-regoli attwali fiż-żona ewro mhumiex qed jinkisbu. Hija raġuni bażika għaliex l-iżvilupp ekonomiku u soċjali fiż-żona tal-euro jibqa’ lura.

Alfred Sant innota li l-UE qed tesperjenza r-restrizzjonijiet kollha ta’ żona monetarja komuni iżda ftit mill-flessibiltajiet li tista’ tipprovdi. Sadanittant, l-uġigħ qiegħed jiġġarrab l-iktar minn dawk li l-inqas kapaċi jaffordjaw dan.


Alfred Sant calls for simplified EU rules on economic governance

In a statement to the European Parliament, Dr Sant stated that the European Commission initiative to review the EU’s economic governance makes sense but, by not going far enough, risks being futile.

The Commission communication on the Review of the economic governance aims to start a public debate on ensuring sustainable government finances and economic growth, as well as avoiding macroeconomic imbalances; enabling closer coordination of economic policies; and promoting convergence in Member States’ economic performance.

In order to allow for a broad consultation, the Commission has launched a dedicated on-line platform on which interested parties will be able to express their opinions on the matter.

“The complexity of rules have hindered efforts to achieve the goal of convergence and should be simplified. The Commission proposals on this issue are worthwhile and should be followed up but they will not get us far”, Dr Sant said.

Dr Sant stated that a monetary zone that functions properly needs to achieve such balance but current rules in the eurozone are not achieving it. It is a basic reason why economic and social development in the eurozone is slow.

Dr Sant noted that the EU is experiencing all the constraints of a common monetary area but hardly most of the flexibilities it could provide. Meanwhile, the pain is being borne by those who are least able to afford it.

In-negozjati mar-Renju Unit jikkonfermaw il-kunċett tal-parnership bħala alternattiva għas-sħubija fl-UE

Alfred Sant ivvota favur ir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew li tiddeskrivi l-pożizzjoni tal-UE fin-negozjati lejn sħubija komprensiva bejn ir-Renju Unit u l-UE ...
Read More

Alfred Sant jitlob regoli simplifikati tal-UE dwar il-governanza ekonomika

F’dikjarazzjoni lill-Parlament Ewropew, l-eks Prim Ministru ddikjara li l-inizjattiva tal-Kummissjoni Ewropea biex tirrevedi l-governanza ekonomika tal-UE tagħmel sens iżda, mhijiez ...
Read More

Il-Fondi tal-UE m’għandhomx imorru għal kumpaniji li jiddiskriminaw kontra n-nisa

Waqt li vvota favur riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar id-differenza fil-pagi bejn is-sessi fl-UE, Alfred Sant qal li l-prinċipju ta’ paga ...
Read More

Alfred Sant jgħid li l-indħil barrani jaħti għall-kriżi tal-Libja

Fi stqarrija ippreżentata fil-Parlament Ewropew b'rabta ma’ dibattitu fil-plenarja tal-Parlament Ewropew dwar is-sitwazzjoni fil-Libja, l-eks Prim Ministru iddikjara li dawn ...
Read More

Facebook Comments

Post a comment