Newsletter

Sant jappella biex l-Iskema Ewropea tal-Assigurazzjoni tad-Depożiti tidħol fis-seħħ f’qasir żmien

Fl-intervent tiegħu dwar ir-Rapport Annwali tal-Unjoni Bankarja għall-2023 fil-Kumitat tal-Parlament Ewropew għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (ECON), l-eks Prim Ministru Alfred Sant enfasizza dwar in-nuqqas ta’ direzzjoni biex ikun deċiż dwar l-implimentazzjoni ta’ policies tal-banek Ewropej. “Eżempju ċar ta’ dan huwa t-trattament marbut mat-tnaqqis tar-rabta bejn id-dejn sovran u l-banek. Minkejja l-approċċ ġenerali huwa wieħed korrett,

Vote during a European Parliament plenary session in Strasbourg
Newsletter

Stati Membri newtrali ma jistgħux isegwu politika ta’ difiża li tikkontradixxi l-istatus tagħhom – Alfred Sant

Fl-intervent tiegħu fuq Rapport dwar l-irwol tal-Parlament Ewropew u d-diplomazija parlamentari tiegħu fil-politika barranija u ta’ sigurtà tal-Unjoni Ewropea, l-eks Prim Ministru Alfred Sant saħaq li biex il-politika tal-Parlament Ewropew fuq affarijiet internazzjonali tkun waħda rilevanti ma tistax tkun simili għal dik ta’ nazzjon. “Dan japplika aktar u aktar fir-rigward ta’ politika Ewropea ta’ difiża

Newsletter

Il-proċess għat-twettiq ta’ DORA jidher li miexi b’rimtu tajjeb – Alfred Sant

Waqt forum li sar fi Brussell dwar l-implimentazzjoni tal-Att dwar ir-Reżiljenza Operattiva Diġitali (DORA), l-eks Prim Ministru Alfred Sant qal li d-Direttiva ġabret flimkien salvagwardji obbligatorji u preskrittivi ġodda fis-Servizzi finanzjarji Ewropej. Dawn jinkludu n-negozji finanzjarji żgħar u medji, il-fornituri tal-pensjoni u l-fornituri ta’ servizzi terzi. B’riżultat ta’ din id-Direttiva, miżuri u proċeduri speċifiċi se

Newsletter

Baqgħu għaddejjin diskussjonijiet kontinwi dwar l-Att dwar il-Listing

Bħala n-negozjatur għall-Parlament Ewropew Alfred Sant mexxa d-delegazzjoni tal-Parlament fin-negozjati fuq il-pakkett ta’ liġijiet dwar il-Listing Act li nżammu fid-29 ta’ Jannar. Din kienet it-tielet laqgħa tat-trialogu bejn il-Parlament u l-Kunsill tal-Ministri bil-parteċipazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea. Għall-ewwel darba, in-naħa tal-Kunsill kienet immexxija mill-presidenza Belġjana. Sadattant, matul l-aħħar xahrejn, negozjati tekniċi kienu għaddejja kontinwament bejn it-tliet partijiet.

Newsletter

Alfred Sant: Minflok noħolqu l-ġdid, qed niżbru l-qadim

Alfred Sant se jkun qed jinnegozja f’isem il-grupp tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi (S&D) fil-Parlament Ewropew dwar proposta ġdida għal regolament Ewropew fl-qasam tas-servizzi finanzjarji. Imressqa mill-Kummissjoni Ewropea, il-proposta tara kif tissimplifika r-rapporti li jridu jagħmlu diversi organi Ewropej dwar ix-xogħol tagħhom biex jissorveljaw l-andament ta’ setturi tas-servizzi finanzjarji. Bħalissa, awtoritajiet nazzjonali għas-sorvelja tal-entijiet finanzjarji f’pajjiżhom, l-awtoritajiet

Newsletter

Alfred Sant jappella għal aktar djalogu u kooperazzjoni bejn l-UE u ċ-Ċina

F’kummenti li ta rigward Rapport tal-Parlament Ewropew dwar ir-relazzjonijiet bejn l-UE u ċ-Ċina l-eks Prim Ministru Alfred Sant emfasizza li filwaqt li l-UE għandha tissalvagwardja l-interessi tagħha, hija għandha jkollha l-aħjar relazzjonijiet ta’ ħbiberija possibbli maċ-Ċina anke f’termini kompettitivi. Il-ħbiberija għandha tkun imsejsa fuq id-djalogu u l-kooperazzjoni bejn iż-żewġ naħat. Il-MPE Laburista Alfred Sant innota