Former Prime Minister Alfred Sant warned US Congressmen and European Members of parliament during the 80th inter-parliamentary meeting of the ‘Transatlantic Legislators Dialogue’ in Valletta that if the debacle in Libya is to be contained, there needs to be convergence between the US, Russia and the EU about what their respective legitimate interests in the area are, as well as convergence about the military doctrine that should be deployed in the defence of those interests. The Maltese MEP, a member of Delegation for relations between the EU and the United States, addressed the working session on ‘Security in the Mediterranean: counter-terrorism, migration, sea operations, Libya’ together with Rear Admiral Andrea Romani, Force Commander, EU NAVAL FORCE Mediterranean. The meeting was held in Malta because it is an established practice by which the committee is convened in the country which is running the EU presidency.

Members of the European Parliament and United States Congressmen issued a joint statement on recent political and economic developments, security in the Mediterranean and democracy support in third countries, among other pressing issues,reaffirming their commitment to continue to strengthen and deepen their relations.

The ‘Transatlantic Legislators’ Dialogue (TLD)’ aims at enhancing the dialogue between European and American federal Legislators, the European Parliament and the American Congress. The TLD is founded on the principle that EU-US relations go far beyond foreign policy or trade issues, and also involve other fields of legislation.

Maltese Version – L-ISTATI UNITI, IR-RUSSJA U L-UE JEĦTIEĠ JIFTEHMU DWAR IL-LIBJA

Alfred Sant wissa lill-Kungressisti Amerikani u membri parlamentari Ewropej li biex id-diżastru tal-Libja jiġi mrażżan hemm bzonn ta’ ftehim bejn l-Istati Uniti, ir-Russja u l-Unjoni Ewropea dwar x’inhuma l-interessi nazzjonali leġittimi tagħhom fiż-żona, u qbil dwar duttrina militari li tħares dawn l-interessi. Dr Sant għamel din it-twissija waqt il-laqgħa inter-parlamentari ‘Transatlantic Legislators Dialogue’ fil-Belt Valletta li saret waqt il-Presidenza Maltija tal-Unjoni Ewropea.

Dr Sant ħa sehem fis-sessjoni dwar is-Sigurta` fil-Mediterran: miżuri kontra t-terroriżmu, l-immigrazzjoni, l-operazzjonijiet fuq il-baħar u l-Libja flimkien mal-Ammirall Andrea Romani, Kmandant tal-Forzi Navali tal-Unjoni Ewropea fil-Mediterran.

It-‘Transatlantic Legislators’ Dialogue’ (TLD) għandu l-għan li jsaħħaħ id-djalogu bejn il-leġiżlaturi federali Amerikani u Ewropej, il-Parlament Ewropew u l-Kungress Amerikan. It-TLD huwa bbażat fuq il-prinċipju li r-relazzjonijiet bejn l-Unjoni u l-Istati Uniti jmorru lil hinn mill-politika barranija jew kwistjonijiet ta’ kummerċ. Id-djalogu jinvolvi wkoll oqsma oħra ta’ leġiżlazzjoni. Ħafna mil-leġiżlazzjoni Ewropea, kemm f’dak li għandu x’jaqsam ma’ politika ekonomika u finanzjarja jew dwar l-enerġija u t-tibdil fil-klima jew libertajiet ċivili, taffettwa n-naħa l-oħra tal-Atlantiku, kemm b’mod intenzjonali u kemm mhux intenzjonali.

Fi tmiem il-laqgħa, membri tal-Parlament Ewropew u tal-Kungress tal-Istati Uniti ħarġu stqarrija konġunta dwar l-iżviluppi politiċi u ekonomiċi riċenti, is-sigurta` fil-Mediterran u l-appoġġ demokratiku f’pajjiżi terzi, fost kwistjonijiet oħra fejn affermaw il-wiegħda tagħhom li jibqgħu jsaħħu r-relazzjonijiet ta’ bejniethom.

Facebook Comments

Post a comment