Question for written answer E-015528/2015
to the Commission
Rule 130
Alfred Sant (S&D)
Subject: EU Tobacco Products Directive
Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with the EU Tobacco Products Directive (Directive 2014/40/EU) by 20 May 2016. In the light of this, the Commission is asked to answer the following:
– Can it provide up-to-date information on the current status of implementation in the different Member States?
– Does it have any future plans for stricter rules on the packaging of tobacco products, to follow up on those already established in Directive 2014/40/EU?

EN
E-015528/2015
Answer given by Mr Andriukaitis
on behalf of the Commission
(3.2.2016)

Article 29(1) of the Tobacco Products Directive 2014/40/EU (TPD) requires Member States to transpose the Directive by 20 May 2016 and to communicate their transposition measures to the Commission. Some Member States have already informally indicated that their transposition process is completed; many others are at an advanced stage of transposition.

At present, a further revision of the TPD, including on more stringent rules for packaging, is not envisaged.

Maltese Version – Id-Direttiva tal-UE dwar Prodotti tat-Tabakk

E-015528
Suġġett: Id-Direttiva tal-UE dwar Prodotti tat-Tabakk
L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-disposizzjonijiet amministrattivi meħtieġa sabiex jikkonformaw mad-Direttiva tal-UE dwar Prodotti tat-Tabakk (Direttiva 2014/40/UE) sal-20 ta’ Mejju 2016. Fid-dawl ta’ dan, il-Kummissjoni hija mitluba twieġeb għal dan li ġej:

Tista’ tipprovdi informazzjoni aġġornata dwar l-istatus attwali ta’ implimentazzjoni tal-Istati Membri differenti?

Għandha pjanijiet futuri għal regoli aktar stretti dwar l-imballaġġ ta’ prodotti tat-tabakk, li jsegwu dawk li diġà ġew stabbiliti fid-Direttiva 2014/40/UE

Tweġiba mogħtija mis-Sur Andriukaitis f’isem il-Kummissjoni

L-Artikolu 29(1) tad-Direttiva 2014/40/UE dwar il-Prodotti tat-Tabakk(1) (TPD) jirrikjedi li l-Istati Membri jittrasponu d-Direttiva sal-20 ta’ Mejju 2016 u li jikkomunikaw il-miżuri ta’ traspożizzjoni tagħhom lill-Kummissjoni. Xi Stati Membri diġà indikaw b’mod informali li tlesta l-proċess ta’ traspożizzjoni tagħhom; ħafna oħrajn qiegħdin fi stadju avvanzat ta’ traspożizzjoni.
Bħalissa, mhux prevista reviżjoni oħra tat-TPD, inkluż dwar regoli aktar stretti għall-ippakkjar.

Facebook Comments

Post a comment