Il-mekkaniżmu tal-kundizzjonalità tas-saltna tad-dritt huwa għodda ġdida mfassla biex tipproteġi l-fondi tal-UE milli jintużaw ħażin mill-gvernijiet tal-UE li jinstabu li naqsu milli jirrispettaw il-prinċipju tas-saltna tad-dritt.

Waqt li kien qed jindirizza l-plenarja tal-Parlament Ewropew, Alfred Sant qabel mal-prinċipju li r-rispett tad-drittijiet fundamentali għandu jkun salvagwardjat fil-politika u fl-atti kollha u żied jgħid li l-proċeduri biex jiġi implimentat dan l-għan għandhom ikunu trasparenti u oġġettivi jekk iridu jkunu validi u sinifikanti.

Għandhom ikunu ħielsa minn kull manuvrar politiku suġġettiv u partiġġjan, u applikabbli indipendentement mill-fergħat “eżekuttivi” u “leġislattivi” tal-UE.

Fil-preżent, minkejja r-retorika, mekkaniżmi li verament jissalvagwardjaw is-saltna tad-dritt fl-UE ma jeżistux, qal Alfed Sant.

Ir-riżoluzzjoni kienet adottata bi 529 vot favur, 148 kontra u 10 astensjonijiet.

 


EU needs mechanism to safeguard the rule of law – Alfred Sant

Alfred Sant has voted in favour of a European Parliament Resolution on rule of law conditionality and said that it could be a step towards the introduction of an EU mechanism that would truly and legitimately safeguard the rule of law in the Union.

The rule of law conditionality mechanism is a new tool designed to protect EU funds from being misused by EU governments who are found to have failed to respect the principle of the rule of law.

Addressing the plenary of the European Parliament, Alfred Sant agreed with the principle that the respect of fundamental rights should be safeguarded in all the EU’s acts and policies.

He added that procedures to implement this objective must be transparent and objective if they are to be valid and meaningful. 

They must be free of all subjective and partisan political manoeuvering, and applicable independently of the EU’s “executive” and “legislative” branches.

At present, despite the rhetoric, mechanisms that truly safeguard the rule of law in the EU do not exist, Alfed Sant stated.

The resolution was adopted on by 529 votes in favour, 148 against and 10 abstentions.

L-UE teħtieġ mekkaniżmu biex tissalvagwardja s-saltna tad-dritt – Alfred Sant

Il-mekkaniżmu tal-kundizzjonalità tas-saltna tad-dritt huwa għodda ġdida mfassla biex tipproteġi l-fondi tal-UE milli jintużaw ħażin mill-gvernijiet tal-UE li jinstabu li ...
Read More

Il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa għandu jkollha l-għan li tagħmel l-UE aktar reattiva għaċ-ċittadini – Alfred Sant

Alfred Sant saħaq li l-UE għandha twieġeb għall-bżonnijiet taċ-ċittadini tagħha meta l-aktar ikollhom bżonnha, f’termini ta’ saħħa pubblika din id-darba, ...
Read More

Alfred Sant jappella għal sistema tas-sigurtà tal-ICT għall-istituzzjonijiet finanzjarji madwar l-UE

Waqt diskussjoni dwar abbozz ta’ rapport dwar l-Att dwar ir-Reżiljenza Operattiva Diġitali, Alfred Sant qal li r-reżiljenza operattiva diġitali hija ...
Read More

Alfred Sant jgħid ir-riżoluzzjoni tal-PE dwar Malta mmexxija minn interessi partiġġjani

Alfred Sant qal li l-MEPs mill-grupp tal-PPE fil-Parlament Ewropew għandhom bżonn ta’ solljev għall-ksur tas-saltna tad-dritt li qed jittolleraw fost ...
Read More

Facebook Comments

Post a comment