IndependentInewsmalta

Bidliet Kostituzzjonali

Jidher li jinsabu għaddejja f’xi forma jew oħra, diskussjonijiet dwar bidliet li ilhom jissemmew li huma meħtieġa fil-Kostituzzjoni. Personalment għadni dubjuż dwar kemm huma tassew meħtieġa l-bidliet għax nemmen li l-problemi jinsabu fil-mod kif il-Kostituzzjoni tħaddmet matul id-deċennji. Imma la rjus kbar qed jgħidu li neħtieġu dawn il-bidliet, tajjeb naraw x’jistgħu jkunu u niddiskutuhom. Biss

IndependentInewsmalta

Istituzzjonijiet dgħajfa

Problema li baqgħet tidher aktar ċara minn sena għal sena hi li l-istituzzjonijiet regolatorji u eżekuttivi f’pajjiżna nżammu dgħajfa. Gvernijiet, wieħed wara l-ieħor, ħallewhom jiddgħajfu u jibqgħu dgħajfa għax forsi qiesu li aħjar hekk. Id-dgħufija tagħhom tingħaraf minn pjaga li kulħadd jirrikonoxxi li teżisti fostna – il-liġijiet u r-regolamenti ma jiġux inforzati kif suppost minn

IndependentInewsmalta

Paga minima

Għamlu tajjeb il-kapijiet tal-istati Mediterranei tal-Unjoni Ewropea meta ltqagħu f’Malta li poġġew l-emfażi fuq il-paga minima fl-Ewropa. Minn kif tkellmu dwarha, rawha bħala għodda qawwija biex fl-aħħar jiġu mwittija d-diżlivelli soċjali li tħallew jikbru fl-Unjoni Ewropea fl-aħħar snin. Bejn reġjuni fl-istess pajjiż, bejn reġjuni differenti fin-nord, sud u lvant tal-Ewropa. Biss, forsi l-emfażi ma kellux

IndependentInewsmalta

Ftit wisq, tard wisq

Personalment niddubita kemm il-waqfa dekretata fit-twaqqigħ tal-bini se ssolvi l-kriżi tal-kostruzzjoni li qed issir ma’ kullimkien b’mod imgħaġġel, kulħadd għal rasu u ta’ spiss abużivament. L-awtoritajiet diġà qaluha: m’għandhomx riżorsi biżżejjed, fil-għadd u fil-kwalità, biex ilaħħqu ma x’jinsab għaddej. Frankament hi ħaġa ċara li l-professjonisti involuti, daqs il-kuntratturi u l-iżviluppaturi, għamlu u qed jagħmlu minn

IndependentInewsmalta

Ħarsa lura

Kienu interessanti ħafna l-attivitajiet u l-publikazzjonijiet li mmarkaw il-mitt anniversarju tas-Sette Giugno. Il-ktieb ta’ studji dwar il-ġrajja li ħareġ il-kumitat li jikkomemora l-avvenimenti storiċi kien fih x’taqra u tagħrbel, waqt li diversi gazzetti ħarġu artikli u supplementi ta’ valur. Aktar ma għadda ż-żmien, donnu aktar kibret realizzazzjoni li s-Sette Giugno kien mument ħafna aktar kumpless

Independent

Services

At last, even the European Commission, in its Malta report for the spring of 2019, has begun to emphasize the fact that the Maltese economy is increasingly relying on the services sectors. The point though is that such a state of affairs was largely and consistently developing since Malta became a member of the EU.