It-Torca

Tentufiet Ewropej

Wieħed jiftakar il-kjass li sar fil-Parlament Ewropew u mill-Kummissjoni Ewropea dwar il-Pilatus Bank li ġie akkużat li ħasel u ħawwad trasferimenti ta’ ftit mijiet ta’ miljuni ta’ ewro. Saret investigazzjoni sħiħa dwar hekk mill-Awtorità Bankarja Ewropea. Indaħlet il-Kummissjoni biex jiċċensuraw dak li sar u joħorġu l-kundanni u t-twissijiet tagħhom, mhux l-anqas lejn l-Awtorità Maltija li

Independent

Social cases

Situations exist among families that seem to reflect not only the internal relations they hold, but also what happens in their surroundings – given the web of social relations they find themselves in. For instance, one encounters situations of unemployed people who never find work. And this in an economic scenario where job opportunities are

IndependentInewsmalta

Regoli Ewropej… Strasburgu… Alan Garcia

Ħadd jew kważi f’Malta ma għandu idea ta’ xinhuma “covered bonds”. Aħna ma nużawhomx. F’pajjiżi bħall-Ġermanja, l-Italja u d-Danimarka servew għal sekli bħala mod kif jiġu finanzjati mingħajr riskju, proġetti mill-aktar siewja. Fl-aħħar tliet snin, sar sforz biex is-swieq li fihom jinbiegħu il-“covered bonds” jingħaqdu f’qafas Ewropew. Kelli x’naqsam ma’ dan il-proġett min-naħa tal-Parlament Ewropew.

It-Torca

Xi stennew il-maltin mill-ewropa?

Fil-kampanja ta’ sittax-il sena ilu dwar jekk Malta għandhiex issir membru sħiħ tal-Unjoni Ewropea jew le, issemmew ħafna raġunijiet għaliex dan kellu jiġri jew le. Kollha b’xi mod jew ieħor kienu jorbtu ma’ fehma dwar xinhi tassew l-Unjoni, bil-kisbiet u bl-għanijiet tagħha għall-futur. Kienu jorbtu wkoll ma’ fehma dwar fejn Malta kellha tieħu postha fil-proċess

IndependentInewsmalta

L-għażla f’dawn l-elezzjonijiet

L-għażla quddiem il-poplu Malti fl-elezzjonijiet Ewropej li resqin tikkonċerna bil-kbir il-mistoqsija: X’tip ta’ rappreżentanti jrid li jkollu fil-Parlament Ewropew? Irid deputati Maltin iffokati fuq li jqanqlu kemm reżistenza jistgħu għall-gvern ta’ pajjiżhom fl-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea? Jew deputati li anke jekk kritiċi tal-gvern tal-ġurnata, jrażżnu l-mod kif jitkellmu u jaġixxu fin-negattiv dwar pajjiżhom? Mistoqsija bħal din

IndependentInewsmalta

L-aħħar tal-mandat… Dil-ġimgħa timmarka l-aħħar tal-mandat tal-parlament ewropew.

Bl-aħħar kompromess li nstab mill-gvernijiet membri dwar kif se jkompli l-proċess tal-Brexit, jidher li r-Renju Unit se jkun qed jieħu sehem fl-elezzjonijiet li riesqa. Legalment, mid-dehra ma nstabx mod kif jittawwal iż-żmien li fih ir-Renju Unit jibqa’ “membru” mingħajr ma jżomm elezzjonijiet Ewropej. Ma nafx x’sinjifikat se jagħtihom il-poplu Brittaniku, li mingħalih li t-triq tiegħu