Newsletter

L-abort għandu jkun legalizzat, taħt kundizzjonijiet stretti u trasparenti mill-Istati Membri – Alfred Sant

L-eks Prim Ministru Alfred Sant sostna li d-drittijiet inerenti tan-nisa għall-awtonomija tal-ġisem u t-teħid ta’ deċiżjonijiet indipendenti għandhom jiġu rikonoxxuti u rispettati. “Meta dan għandu x’jaqsam mal-kumplessitajiet marbuta mal-abort, iridu jsiru diskussjonijiet miftuħa u inklużivi fi ħdan il-komunitajiet, li jirrispettaw in-normi kulturali filwaqt li jiġu prijoritizzati d-drittijiet fundamentali. Madanakollu, dawn id-diskussjonijiet għandhom iseħħu primarjament fil-livell

Newsletter

Sant jappella għal introduzzjoni gradwali tar-regoli tal-prezzijiet tat-trasferiment

Fl-intervent tiegħu waqt riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill dwar il-prezzijiet tat-trasferiment, Transfer Pricing, l-eks Prim Ministru Alfred Sant sostna li titjib fil-metodoloġija li biha jiġi vvalutat it-trasferiment tal-prezzijiet huwa vitali. Huwa faħħar l-impenn tal-Kummissjoni Ewropea biex jintlaħqu l-għanijiet tad-Direttiva dwar il-Prezzijiet ta’ Trasferiment u t-tqarrib mal-pożizzjoni tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data. Alfred Sant

Newsletter

Il-Parlament Ewropew għandu jikkunsidra li jnaqqas il-kollaborazzjoni tal-finanzjament tal-UE mal-Iżrael – Alfred Sant

Fil-kontribut tiegħu għal dibattitu plenarju tal-Parlament Ewropew dwar il-prijoritajiet tal-baġit tal-UE għall-2025 u r-regoli finanzjarji ġodda tal-UE, l-eks Prim Ministru Alfred Sant appoġġja l-approċċ ġenerali adottat fir-rigward tal-prijoritajiet ewlenin inkluż l-appoġġ għal koeżjoni akbar fis-soċjetà. Huwa nnota li l-linji gwida jħaddnu l-idea tal-baġit tal-UE bħala għodda ta’ investiment Ewropew f’linja waħda mal-irwol ta’ programmi ewlenin

Newsletter

Sant jappella għal enfasi aktar qawwija fuq id-dimensjoni soċjali fis-Semestru Ewropew

L-eks Prim Ministru Alfred Sant innota li teżisti diverġenza wiesgħa ta’ fehmiet fil-Parlament Ewropew dwar id-direzzjoni li għandha titieħed rigward il-politika ekonomika. Fl-intervent tiegħu waqt riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew fuq ir-Rapport dwar is-Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika 2024, huwa sostna li d-diskussjoni fi ħdan il-proċess tas-semestru Ewropew għandha t-tendenza li tressaq lejn kompromessi bbażati biss fuq

Newsletter

Il-“militarizzazzjoni” tal-profil tal-Bank Ewropew tal-Investiment se timmina l-Istati Membri politikament newtrali

Waqt sessjoni plenarja tal-Parlament Ewropew dwar ir-Rapport Annwali tal-2023 tal-Bank Ewropew tal-Investiment, il-Kap tad-Delegazzjoni Laburista Maltija fi ħdan il-Grupp tas-Soċjalisti u Demokratiċi fil-Parlament Ewropew Alfred Sant qabel li l-Bank Ewropew taI-Investiment jibqa’ strument finanzjarju kruċjali b’appoġġ għall-prijoritajiet politiċi tal-UE. Madanakollu, huwa esprima wkoll tħassib kbir dwar il-pressjoni persistenti biex il-Bank jinbidel f’wieħed li jiffinanzja l-industriji

Newsletter

Politika militari u ta’ difiża tal-UE m’għandhiex titpoġġa qabel l-interessi tal-Istati Membri newtrali – Alfred Sant

L-eks Prim Ministru Alfred Sant iddikjara li politika Ewropea militari u ta’ difiża, jekk tiġi deċiża, aħjar tiġi segwita fil-kuntest ta’ Komunità Ewropea ta’ Difiża. Din ikollha strutturi separati minn dawk tal-UE anki jekk topera fl-istess direzzjoni. Huwa qal dan waqt sessjoni plenarja tal-Parlament Ewropew fuq ir-Rapport Annwali 2023 dwar l-implimentazzjoni tal-Politika ta’ Sigurtà u