Newsletter

MHUX IŻ‑ŻMIEN LI TOGĦLA L‑ISPIŻA TAS‑SELF

Alfred Sant wissa li mhux iż-żmien li l-ispiża tas-self togħla jew li l-banek jibżgħu milli jieħdu r-riskji tas-self. L-EwroParlamentari Malti sostna li fil-bidliet li jinsabu għaddejja biex tiddaħħal l-Unjoni Bankarja fl-Ewropa, jeħtieġ tingħata attenzjoni akbar għal kif dawn il-bidliet se jżidu fl-ispejjeż tal-banek u kif se jaffettwaw il-ħeġġa tal-banek biex isellfu lill-impriżi, speċjalment dawk żgħar.

Newsletter

KONTROLL FUQ L‑EMISSJONIJIET TAL‑VAPURI REĠISTRATI FL‑EWROPA

Il-Kunsill u l-Parlament Ewropew laħqu ftehim biex l-Unjoni jkollha sistema li permezz tagħha żżomm rendikont tat-tniġġiż tal-vapuri. Dan sar biex jitnaqqas it-tniġġiż tal-vapuri li fil-preżent qed jipproduċi 4% tal-gassijiet li jagħmlu l-ħsara lid-dinja. Jekk dan il-ftehim jibqa’ kif inhu u jsir liġi, is-sidien ta’ vapuri li jiżnu iktar minn 5,000 tunnellata, mis-sena 2018 iridu jirrappurtaw

Newsletter

IŻRAEL U L‑PALESTINA BISS JISTGĦU JĠIBU L‑PAĊI FIL‑LVANT NOFSANI

Alfred Sant qal lill-Parlament Ewropew li Iżrael u l-Palestinjani biss jistgħu jġibu l-paċi fil-lvant Nofsani u li l-Ewropej, l-Amerikani, ir-Russi u n-nies tal-jihad, ma jistgħux iġibu l-paċi bejn l-Iżrael u l-Palestina. Madankollu dak li qed jiġri f’dik iż-żona qed ikollu impatt qawwi fuq id-dinja u r-realtajiet tagħna. Dr Sant saħaq li min-naħa waħda nsibu disprament

Newsletter

MIKROBI ĠODDA FL‑EWROPA

Rapport ippubblikat miċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard jgħid li fl-2013 f’pajjiżi Ewropej instabu mikrobi ġodda. L-informazzjoni li ppubblika ċ-ċentru hija ta’ tħassib għal ħafna xjentisti. Ir-rapport jiżvela li fl-2013 kien hemm mikrobi li saru reżistenti għall-ċertu antibijotiku li ssoltu jintuża meta l-ebda antibijotiku ieħor ma jaħdem. Dawn il-mikrobi diġa` jinsabu f’xi wħud mill-pajjiżi ewropej.

Newsletter

AKTAR NIFS LILL‑ITALJA, FRANZA U L‑BELĠJU

Il-Kummissarju Ewropew tal-Ekonomija u t-Taxxi Pierre Moscovici ġie kkritikat minn Membri Parlamentari Ewropej, l-aktar dawk Ġermaniżi, li ta aktar żmien lil Franza, l-Italja u l-Belġju biex jonoraw l-impenji ekonomiċi tagħhom fuq livell Ewropew. Franza ngħatat aktar żmien biex tirranġa l-baġit tagħha u qed ikun suġġerit li l-Ġermanja żżid in-nefqa tagħha biex tgħin l-ekonomija taż-żona ewro

Newsletter

MALTA TOSSERVA R‑RAKKOMANDAZZJONIJIET FISKALI MITLUBA MILL‑UE

Malta mhux se tkun waħda minn dawk il-pajjiżi li f’Marzu jridu jerġgħu jmorru quddiem il-KE biex jippreżentaw l-emendi fil-baġits tagħhom. Il-Gvern Malti qal li l-Kummissjoni ma talbet ebda tibdil fid-dokument tal-Baġit ta’ Malta. Dan għaliex Malta osservat ir-rakkomandazzjonijiet fiskali mitluba mill-KE. Il-Gvern Malti qal li l-Kummissjoni baqgħet taħdem fuq ċifri li kienu ngħatawlha qabel il-baġit,