Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Alfred Sant (S&D)

Subject: Payments made under the Greek bailout agreements

Question(s)

Could the European Commission please table a chronolgical listing since 2012 and up to now under the Greek bailout agreements, of the separate payments made to Greece by eurozone member states, the EC, the ECB and the IMF as well as all other European institutions associated in the Greek bailouts, by way of disbursements of loans and related financial commitments?
Also could the Commission table a chronological listing of the separate payments made by Greece to eurozone member states, the EC, the ECB, the IMF and other European institutions associated in the Greek bailout, by way of interest payments on loans, repayment of capital and any other related commitments?

P-010796/2015
Answer given by Mr Moscovici
on behalf of the Commission
(23.10.2015)

The disbursements made to Greece since 2012 can be found in table 1 (see annex). In addition, Member State national central banks purchased EUR 34.1 billion worth of Greek government bonds on behalf of the Eurosystem within the Securities Market Programme (SMP) and a further EUR 11.5 billion on a bilateral basis as part of the Agreement on Net Financial Assets (ANFA).

The main payments made by Greece to the organs mentioned by the Honourable Member can be found in table 2 (see annex).

Maltese Version

Suġġett: Il-pagamenti li saru skont il-ftehimiet ta’ salvataġġ tal-Greċja
Il-Kummissjoni tista’ jekk jogħġobha tressaq elenku kronoloġiku mill-2012 sal-lum tal-pagamenti separati li saru lill-Greċja skont il-ftehimiet ġodda ta’ salvataġġ tal-Greċja mill-Istati Membri taż-żona tal-euro, il-Kummissjoni, il-BĊE u l-FMI kif ukoll l-istituzzjonijiet Ewropej kollha l-oħra assoċjati mas-salvataġġ tal-Greċja, permezz ta’ żborsi ta’ self u impenji finanzjarji relatati?
Il-Kummissjoni tista’ tressaq ukoll elenku kronoloġiku tal-pagamenti separati li saru mill-Greċja lill-Istati Membri taż-żona tal-euro, il-Kummissjoni, il-BĊE, il-FMI u istituzzjonijiet Ewropej oħra assoċjati mas-salvataġġ tal-Greċja, permezz ta’ pagamenti ta’ mgħax fuq is-self, ripagament tal-kapital u kwalunkwe impenji oħra relatati?

MT
P-010796/2015
Tweġiba tas-Sur Moscovici
f’isem il-Kummissjoni
(23.10.2015)

Il-ħlasijiet li saru lill-Greċja sa mill-2012 jinsabu fit-Tabella 1 (ara l-Anness). Barra minn hekk, il-banek ċentrali nazzjonali tal-Istati Membri xtraw b’kemm jiswew EUR 34,1 biljun f’bonds tal-Gvern Grieg f’isem l-Eurosistema fil-Programm għas-Swieq tat-Titoli (Securities Market Programme, SMP) u EUR 11,5 biljun oħra fuq bażi bilaterali bħala parti mill-Ftehim dwar l-Assi Finanzjarji Netti (Agreement on Net Financial Assets, ANFA).

Il-ħlasijiet ewlenin magħmula mill-Greċja lill-organi msemmija mill-Onorevoli Membru jinsabu fit-Tabella 2 (ara l-Anness).

Facebook Comments

Post a comment