In the reply to Parliamentary Question P-016040-15 on the ‘Application of Commission Interpretative Notice on indication of origin of goods from the territories occupied by Israel since June 1967’, the Commission stated that ‘Market surveillance on the implementation of existing EU legislation clarified by the ‘Interpretative Notice on indication of origin of goods from the territories occupied by Israel since June 1967′ is done by Member States, and it is according to these market surveillance mechanisms that any anomalies are reported. So far no such anomalies have been reported.’

In this regard, can the Commission provide the implementation details per Member State of the stated Interpretative Notice?

Answer given by Vice-President Mogherini on behalf of the Commission
With regard to the application of the Interpretative Notice on indication of origin of goods from the territories occupied by Israel since June 1967, the Commission has so far received no indication from Member States that their market surveillance mechanisms would have detected problems in the implementation of the interpretative notice in the Member States.

Suġġett: Segwitu għall-Mistoqsija bil-Miktub P-016040/15 bit-titolu “L-applikazzjoni tal-Avviż Interpretattiv tal-Kummissjoni dwar l-indikazzjoni tal-oriġini ta’ prodotti mit-territorji okkupati minn Iżrael sa minn Ġunju 1967”

Fit-tweġiba tagħha għall-Mistoqsija bil-Miktub P-016040/15 bit-titolu “L-applikazzjoni tal-Avviż Interpretattiv tal-Kummissjoni dwar l-indikazzjoni tal-oriġini ta’ prodotti mit-territorji okkupati minn Iżrael sa minn Ġunju 1967”, il-Kummissjoni qalet li s-sorveljanza tas-suq fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni eżistenti tal-UE ċċarata permezz tal-“Avviż Interpretattiv dwar l-indikazzjoni tal-oriġini ta’ prodotti mit-territorji okkupati minn Iżrael sa minn Ġunju 1967” hija magħmula mill-Istati Membri, u huwa skont dawn il-mekkaniżmi ta’ sorveljanza tas-suq li tiġi rrappurtata kwalunkwe anomalija. Sa issa ma ġiet irrappurtata ebda anomalija.
F’dan ir-rigward, tista’ l-Kummissjoni tipprovdi dettalji dwar l-implimentazzjoni ta’ dan l-Avviż Interpretattiv min-naħa ta’ kull Stat Membru?
Tweġiba mogħtija mill-Viċi President Mogherini f’isem il-Kummissjoni
Fir-rigward tal-applikazzjoni tal-Avviż Interpretattiv dwar l-indikazzjoni tal-oriġini ta’ oġġetti mit-territorji okkupati mill-Iżrael minn Ġunju 1967, il-Kummissjoni sa issa għadha ma rċeviet l-ebda indikazzjoni minn Stati Membri li l-mekkaniżmi ta’ sorveljanza tas-suq tagħhom kienet sabet problemi fl-implimentazzjoni tal-Avviż interpretattiv fl-Istati Membri.

Facebook Comments

Post a comment