The truth is that the investment rate in the European Union had been decreasing well before the 2008 crisis. Following this crisis, stagnation continued to spread.┬áThe truth is that to reach higher levels of competitivity in order to create new jobs, we find ourselves in a system in which internal devaluation has become the most effective tool. Proponents of labour market flexibility and the modernization of social security systems are in reality promoting such devaluation.┬áThis process undermines the European social model ÔÇô a model by which public authorities on the one hand guarantee freedom to private enterprise, while on the other hand ensure protection to the people as workers and citizens.┬áToday, in order to give a boost to the European economy, the aim has become that of chipping away at the European social model, if not dismantling it completely. The peoples of Europe do not want this.┬áActually, where the European social model is being abandoned, competitiveness is still not being enhanced.┬áThe truth is that the European economy is not succeeding to deal with and manage (the phenomenon of) globalisation.┬áGiven the way globalisation has developed, it became incompatible with the European social model unless buffered and substantially adapted.┬áThe present resolution ignores this dilemma.┬áThe structures that have been established to ensure the competitiveness of member states are too complicated, too bureaucratic. Up to now, they have really been a failure.┬áIn all this, it will be unacceptable if we seem to be agreeing that the European social model should be curtailed or swept aside. Rightly so, European citizens will disagree.

Maltese Version

Ir-realt├á hi li r-rata tal-investimenti fl-Unjoni Ewropea ilha tonqos sa minn ┼╝mien sew qabel se─ž─žet il-kri┼╝i tal-elfejn u tmienja. Warajha l-ista─ínar kompla ji┼╝died. Ir-realt├á hi li biex nil─žqu kompetittivit├á akbar ─žalli no─žolqu impjiegi ─íodda, ninsabu f’sistema fejn l-aqwa g─žodda saret l-i┼╝valutar intern. Dawk li jipproponu t-t─žaffif fis-swieq tax-xog─žol u modernizzar tas-sistemi ta’ sigurt├á so─őjali effettivament qed jippromwovu dan l-i┼╝valutar. Il-pro─őess qed jimmina bil-kbir il-mudell so─őjali Ewropew fejn l-awtorit├á pubblika minn na─ža tiggarantixxi ─želsien s─ži─ž lill-impri┼╝a privata u min-na─ža l-o─žra tassigura ─žarsien s─ži─ž lill-popli b─žala ─žaddiema u b─žala ─őittadini. Illum biex l-ekonomija Ewropea tirranka l-mira saret li l-mudell so─őjali Ewropew jitnaqqar jekk mhux jin─žatt. Il-popli Ewropej dan ma jriduhx. Fil-fatt fejn qed ikun abbandunat il-mudell so─őjali Ewropew xorta mhix tissa─ž─ža─ž il-kompetittivit├á. Il-verit├á hi li l-ekonomija Ewropea mhux qed jirnexxielha taffa─ő─őja u timmani─í─íja l-globalizzazzjoni. Kif qed titwettaq b─žalissa, bla lqug─ž u bla adattazzjoni sostanzjali, din mhijiex kompatibbli mal-mudell so─őjali Ewropew. Ir-ri┼╝oluzzjoni ta’ quddiemna tinjora din id-dilemma. L-istrutturi li nbnew biex jassiguraw li l-Pajji┼╝i Membri tal-Unjoni Ewropea jibqg─žu kompetittivi huma wisq tqal, wisq burokrati─ői u sa issa ┼╝gur ma rnexxewx. F’dan kollu, huwa ina─ő─őettabbli jekk donna qed naqblu li l-mudell so─őjali Ewropew jista’ ji─íi m─őekken jew imwarrab. B’ra─íun, i─ő-─őitttadini Ewropej mhux se jaqblu ma’ dan.

Facebook Comments

Post a comment