One cannot but fully support the maintenance of humanitarian action by the EU in South Sudan. Also its extension and strengthening. However, the time has come for the Union, on an autonomous basis, to initiate and improve its intelligence-gathering and assessment capabilities in Sudan and contiguous areas regarding: security; changing patterns of tribal and ethnic tensions; land use; raw material resource potential and contested claims to such resources; climate change; and most importantly perhaps, ongoing population movements, voluntary or not. Such capabilities are at present deficient. On population movements, we need to know what the prospects are over the short to medium term. Tension and strife in the Sudan and contiguous areas have triggered bloody civil wars, dilapidated infrastructures, destroyed stable social structures and forced millions to find refuge away from their home. This has contributed to the disruptive pressures of illegal immigration across North Africa and the Mediterranean. We need a better understanding of the extent to which these pressures can develop, or to which they can be relieved, so that humanitarian and immigration commitments are made by the EU and nation states within a framework that our citizens will consider to be reasonable, prudent and enlightened.

Maltese version

Wie─žed ma jistax g─žajr jappo─í─íja bis-s─ži─ž l-azzjoni umanitarja mill-UE fis-Sudan t’Isfel, kif ukoll l-estensjoni u t-tis─ži─ž tag─žha.┬áMadankollu, wasal i┼╝-┼╝mien li l-Unjoni, fuq ba┼╝i awtonoma, tniedi u ttejjeb l- ─íbir tal-informazzjoni tag─žha u l-kapa─őitajiet tal-valutazzjoni ─íewwa s-Sudan u l-in─žawi tal-madwar fir-rigward tas-sigurt├á; tensjoni tribali u etni─ői u l-mod kif jinbidlu; l-u┼╝u tal-art; il-potenzjal tar-ri┼╝orsi f’materja prima u l-kompetizzjoni g─žal tali ri┼╝orsi; it-tibdil fil-klima; u jaf aktar importanti, il-movimenti kontinwi tal-popolazzjonijiet, kemm dawk fuq ba┼╝i volontarja u kemm dawk li le.┬áFil-pre┼╝ent dawn il-kapa─őitajiet huma neqsin.┬áDwar il-movimenti tal-popolazzjonijiet, g─žandna b┼╝onn inkunu nafu x’inhuma l-prospetti fuq medda ta’ ┼╝mien qasira kif ukoll dik medja. Tensjonijiet u kunflitti fis-Sudan u l-in─žawi tal-madwar wasslu g─žal gwerer ─őivili mdemmija, infrastruttura mwieg─žra, strutturi so─őjali meqruda, u waqt li sfurzaw miljuni taÔÇÖ persuni li jsibu kenn il’bog─žod minn darhom.┬áDan ikkontribwixxa lejn il-pressjonijiet tal-immigrazzjoni illegali ─íewwa l-Afrika u l-Mediterran.┬áG─žandna b┼╝onn nifhmu a─žjar il-punt sa fejn dawn il-pressjonijiet jistg─žu ji┼╝viluppaw, kif ukoll il-modi kif jistg─žu jittaffew. Dan, g─žandu jsir biex l-impenji umanitarji u l-impenji dwar l-immigrazzjoni li ji─íu mag─žmula mill-UE u l-istati membri jitwettqu f’qafas li ─ő-─őittadini tag─žna jkunu jistg─žu jikkunsidraw b─žala ra─íonevoli, prudenti u ─žanin.

Facebook Comments

Post a comment