CollectionPolitics

MALTA NEWTRALI FL-EWROPA

Il-Festi tal-Indipendenza dil-ġimgħa reġgħu taw opportunità biex nirriflettu fuq l-indipendenza u l-ħelsien ta’ pajjiżna. Xinhi t-tifsira tagħhom għal żminijietna? Ma baqax lok għall-kontroversji tal-imgħoddi dwar jekk l-indipendenza kinitx indipendenza u jekk il-ħelsien kienx ħelsien. L-istorja hi dik li hi, u rridu nħarsu ’l quddiem mhux niċċassaw lejn dak li għadda. Bl-indipendenza tal-1964, b’mod fondamentali, il-Maltin

CollectionPolitics

FOLLOWING THE PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE HEARINGS ON THE REPORT “MALTA SHIPYARDS – INVESTIGATION INTO THE FINANCIAL LOSS OF THE FHT PROJECTS”: A PERSONAL EVALUATION, 20 MAY 2010

1.On the 22 and 23 March, the 21 April, the 5 and 12 May 2010, the Public Accounts Committee (PAC) held extensive meetings to analyze the report “Malta Shipyards – Investigation into the financial loss on the FHT Projects: 14 September 2009” prepared by Price Waterhouse Coopers (PWC) at the request of the Malta Shipyards

CollectionPolitics

PARLAMENT IMMINAT

Ir-riżenja ta’ Louis Galea minn Speaker tal-Parlament dil-ġimgħa għad isservi fil-futur ta’ turija oħra dwar kif fi żmienna, il-Parlament Malti spiċċa żvalutat. Galea rriżenja biex jingħaqad mal-Qorti tal-Awdituri tal-Unjoni Ewropea, kariga li hi prestiġjuża – għal min jgħożż il-prestiġju  – u hi mħallsa tajjeb ħafna. Imma li l-iSpeaker ta’ dal-pajjiż sovran jiddeċiedi li jieħu dal-pass

CollectionPolitics

“ARA…!”

Ma tantx inħobb niddiskuti l-imgħoddi, għax il-preżent u l-futur dejjem dehruli aktar interessanti. Imma ġieli fl-imgħoddi jkunu seħħew ġrajjiet… jew ikunu tqanqlu punti… li l-ekijiet tagħhom f’daqqa waħda jerġgħu iqumu fiż-żmien tal-lum b’mod stramb. U trid jew ma tridx, ikollok tgħid “Ara…!” jew… “Ara naqra…!” Hekk ġrali dan l-aħħar. Quddiem ċerti ġrajjiet li seħħew, sibt