Former Prime Minister Alfred Sant this morning submitted his nomination for the European elections on behalf of the Labour Party saying this will be the last election he will be contesting.
“This will be my last political campaign,” said the former Labour Leader after presenting his nomination in Naxxar.

Alfred Sant said he is contesting the European elections after being convinced that everyone should be “on deck” to achieve two important targets at the European Parliament.

“We must counter with truth the mudslinging campaign at the European Parliament. This campaign was supported with the active help of local political forces aimed at tarnishing Malta’s reputation in Europe and elsewhere. Secondly we will work incessantly to create a social conscience in Europe and to give our utmost to eradicate inequalities across the continent. To reach these goals, throughout this campaign we must mobilize all our commitment, eagerness, resolve, information and experience. Should the Maltese and Gozitan electorate give me a vote of confidence in the May elections these qualities will
guide me during the next mandate of the European Parliament.”

Alfred Sant thanked Ms Alison Zerafa Civelli, Dr Helena Dalli, Dr Christian Zammit and Mr Joe Debono Grech for endorsing his nomination.
Prime Minister Joseph Muscat had urged Dr Sant to contest the European elections.

“Malta needs Alfred Sant. Alfred has the experience and the vision to represent Malta at the European Parliament. We cannot afford to lose his presence at the European Parliament. I believe that his contribution towards the well being of Malta is invaluable. Alfred doesn’t need endorsements, he doesn’t need anyone to speak about his qualities. I followed his interventions at the European Parliament to defend Malta, to defend me personally, to defend the Labour Party and above all to defend Malta. I wish him many more years of work because Malta needs him.”

The European elections will be held on Saturday 25 May 2019.

Maltese Version – ALFRED SANT JITFA’ N-NOMINA GĦALL-ELEZZJONIJIET EWROPEJ

Alfred Sant dalgħodu tefa’ n-nomina tiegħu ta’ kandidat għall-elezzjonijiet Ewropej f’isem il-Partit Laburista f’dik li iddeskriva bħala l-aħħar elezzjoni li se jkun qed jikkontesta.
“Din se tkun l-aħħar kampanja tiegħi. Dħalt għaliha għax ġejt konvint li bħalissa għandna nkunu kulħadd “on deck” biex fl-Ewropa mill-Parlament Ewropew nilħqu żewġ miri essenzjali. L-ewwel li nirribattu u nrażżnu bil-verità l-kampanja ta’ żebliħ tal-isem u r-reputazzjoni ta’ Malta, li bl-għajnuna ta’ forzi politiċi lokali, bdiet titmexxa minn hemm. It-tieni li naħdmu bla heda biex fl-Ewropa titrawwem mill-ġdid kuxjenza soċjali u titneħħa l-inugwaljanza li baqgħet tikber hemm fl-aħħar snin. Biex nilħqu dawn il-miri, neħtieġu nimmobilizzaw l-impenn, il-ħeġġa, ir-rieda, it-tagħrif u l-esperjenza kollha li huma tagħna. Hu b’dawn il-kwalitajiet li biħsiebni nieħu sehem f’din il-kampanja u jekk il-poplu Malti u Għawdxi jagħtini l-fiduċja tiegħu, bihom li naqdi l-mandat li jmiss fil-Parlament Ewropew.” qal l-ex Mexxej Laburista wara li tefa’ n-nomina tiegħu fin-Naxxar.
Alfred Sant irringrazzja lil Alison Zerafa Civelli, Helena Dalli, Christian Zammit u Joe Debono Grech li innominawh għall-elezzjonijiet Ewropej.
Kien il-Prim Ministru Joseph Muscat li ħeġġeġ lil Alfred Sant jikkontesta dawn l-elezzjonijiet. “Nemmen li x-xogħol tiegħu se jibqa’ jkun imprezzabbli f’isem pajjiżna. Malta għandha bżonnok. Fil-Parlament Ewropew Alfred Sant iddefenda lil Malta, iddefenda lili personalment, iddefenda lill-Partit Laburista u fuq kollox iddefenda lil Malta. Malta għandha bżonn lil Alfred Sant.” saħaq il-Prim Ministru.

Facebook Comments

Post a comment