An incoherent Opposition will reflect on the democratic governance of the country. Government needs an Opposition with consistent criticism whilst providing alternatives to its policies, former Prime Minister and Maltese MEP Alfred Sant said on SMASH TV.

“For evident reasons today we have a problem because we have a weak and divided Opposition. The PN is demoralized and not coherent with its declarations. This worries me a lot. If we look at the history of Malta since Independence, the PN – even if one didn’t share its views – was always coherent during Borg Olivier’s and Fenech Adami’s times. If the Opposition is not coherent, this will reflect on the democratic governance of the country.”

Alfred Sant noted that when he returned to Malta in 1977, Eddie Fenech Adami was surrounded with the likes of Louis Galea, Guido Demarco, Ugo Mifsud Bonnici and Ċensu Tabone, all seasoned politicians. This doesn’t exist in today’s PN which looks as if it is suffering from the lack of human resources.

“One asks why is this? Is it because there has been so much economic expansion lately that talented individuals are preferring to make the best of the present circumstances for economic and social reasons rather than pursuing a political career within the PN?” asked Alfred Sant.

Maltese Version – “JEKK L-OPPOŻIZZJONI MA JKOLLHIEX KOERENZA, IKOLLNA PROBLEMA TA’ GOVERNANZA DEMOKRATIKA FIL-PAJJIŻ”

Jekk l-Oppożizzjoni ma jkollhiex koerenza, ikollna problema ta’ governanza demokratika fil-pajjiż. Il-Gvern għandu bżonn Oppożizzjoni li tikkritikah b’mod koerenti waqt li tippreżenta l-alternattivi tagħha, qal il-Kap tad-Delegazzjoni Laburista fil-Parlament Ewropew Alfred Sant fuq SMASH TV.

“Illum għandna problema għax għandna Oppożizzjoni dgħajfa u maqsuma għal raġunijiet evidenti. Il-PN jinħass demoralizzat u mhux koerenti ma’ dak li jgħid. Dik tinkwetani ħafna lili. Jekk inħarsu lejn l-istorja ta’ Malta mill-Indipendenza ’l hawn, il-PN – anke jekk ma kontx taqbel miegħu – kien koerenti fi żmien Borg Olivier u fi żmien Fenech Adami.”

Alfred Sant qal li meta ġie lura Malta fl-1977 kien innota team ġdid taħt Eddie Fenech Adami b’nies abbli bħal Louis Galea, Guido Demarco, Ugo Mifsud Bonnici u Ċensu Tabone. Illum ma jidhirx li teżisti dik it-tip ta’ rankatura min-naħa tan-nazzjonalisti. Lil hinn mill-problema ta’ koerenza, il-PN għandu problema ta’ nuqqas ta’ riżorsi umani.
“Wieħed jistaqsi għaliex? Tgħid dan minħabba li tant hawn tkabbir ekonomiku li individwi ta’ ħila qed jippreferu jieħdu vantaġġ miċ-ċirkostanzi preżenti għal raġunijiet ekonomiċi u soċjali milli jagħmlu karriera politika fi ħdan il-PN?” staqsa Alfred Sant.

Facebook Comments

Post a comment