Former Prime Minister Alfred Sant said Europe urgently needs new public investment in the economic infrastructure; in educational facilities for high tech studies in promoting reindustrialization, even if this has become an empty slogan; in the provision of digital facilities; in social areas, like housing and old people’s homes. Dr. Sant was one of the speakers on the topic “Parliaments’ experiences with enhanced economic coordination and governance” which was also attended by Jeroen Dijsselbloem, Eurogroup President.
Dr. Sant said the truth is that new public and private investment in Europe will continue to lag under current circumstances. Private investment will follow not lead public investment. Yet public investment has continued to lag. Unless public investment gives the signal, by itself growing, private sector investment will keep back.
“Still, all that is needed by way of public investment has been materialising slowly… too slowly… I said it last year during this meeting with national parliaments and I will repeat it now. The rules of operation of the ‘Stability and Growth Pact’ are to blame for this state of affairs. They make no distinction between current expenditure and investment in the government budget. Both are given the same weight when it is a question of calculating deficits and expenditures.
As a result, explained Dr. Sant, rules meant to consolidate public finance under the Stability and Growth Pact actually end up pushing governments towards cutting on investment expenditure, in order to safeguard politically valuable recurrent expenditures. “Why is this not recognised as a fact of life? Why do we stick to procedures that are serving to confirm austerity, without really promoting the conditions that would generate growth, new investment and a sense that we direly need, of being in control of our destiny? All of us, have been highlighting the need for greater volumes of investment, public and private, in Europe, if significant economic recovery is to take hold. We have been told, time and time again, that with the consolidation of public budgets and with the pursuit of structural reforms, investments and growth would follow. As Italian Prime Minister Renzi has written in an open letter to the newspaper La Repubblica, this has not happened.”
Dr. Sant said austerity policies have not delivered growth and jobs. The contrary has been the case. Meanwhile, in economies like that of the US where austerity was not the watchword, growth has been stronger – the creation of new jobs much more robust. What growth there has been in the eurozone is largely due to the fall in the oil prices , that of the euro’s exchange rate, and the quantitative easing of the European Central Bank.
The latter has been most useful and should continue. But it has been successful in generating greater liquidities, as contrastred to greater investment. Indeed it might have contributed to increase deflationary forces, which in turn, inhibited new investment, said Dr. Sant.

Watch Dr Sant’s intervention on link below:

Maltese Version – L-EWROPA TEĦTIEĠ INVESTIMENT PUBBLIKU ĠDID

L-Ewroparlamentari Alfred Sant qal li l-Ewropa teħtieġ investiment pubbliku ġdid fl-infrastruttura ekonomika; fil-faċilitajiet edukattivi għall-istudju tat-teknoloġija li jippromwovu l-industrijalizzazzjoni mill-ġdid; fl-allokazzjoni ta’ faċilitajiet diġitali; f’oqsma soċjali, bħal housing u d-djar tal-anzjani. Dr Sant qal dan fil-Parlament Ewropew f’dibattitu dwar il-governanza u l-koordinament ekonomiku li għalih attenda wkoll Jeroen Dijsselbloem, il-President tal-Grupp tal-Ewro.
Dr Sant qal li taħt iċ-ċirkustanzi preżenti, l-investimenti pubbliċi u privati ġodda fl-Ewropa se jkomplu jaqgħu lura. L-investiment privat flok jieħu r-riedni f’idu, se jimxi wara dak pubbliku. Min-naħa tiegħu, l-investiment pubbliku qed jaqa’ lura. Sakemm l-investiment pubbliku mhux se jagħti sinjali li qed iqum fuq tiegħu, l-investiment privat se jibqa’ jkaxkar saqajh.
“Sa issa, dak li neħtieġu min-naħa tal-investiment pubbliku qed jitfaċċa bil-mod wisq….Dan għedtu s-sena l-oħra f’din l-istess laqgħa mal-parlamenti nazzjonali u se nerġa’ ntennih. Ir-regoli operazzjonali tal-Patt tat-Tkabbir u Stabilita` jaħtu għall-istat li qegħdin fih bħalissa. Dan għaliex dawn ir-regoli ma jagħmlux distinzjoni bejn l-infiq kurrenti u l-investimenti fil-baġits governattivi. Dawn jingħataw l-istess piż meta l-kwistjoni hija li jkun hemm kalkolu tajjeb bejn d-defiċits u n-nefqa.”
Dr Sant spjega kif riżultat ta’ dan, regoli maħsuba biex isaħħu l-finanzi pubbliċi taħt il-Patt ta’ Tkabbir u Stabilita`, qed jimbottaw lil gvernijiet biex jaqtgħu l-infiq fl-investiment. Dan qed jagħmluh biex iħarsu infiq ieħor rikorrenti ta’ valur politiku. “Għaliex dan mhux magħruf bħala stat ta’ fatt? Għaliex qed nibqgħu nimxu ma’ proċeduri li qed ikomplu jikkonfermaw l-awsterita` mingħajr ma nitkellmu dwar kundizzjonijiet li jiġġeneraw tkabbir, investiment ġdid u dwar is-sens li nistgħu nikkontrollaw id-destin tagħna? Kollha kemm aħna qed nisħqu dwar il-ħtieġa ta’ ħafna investiment, pubbliku u privat fl-Ewropa biex l-ekonomija tirpilja sew. Qalulna kemm-il darba li bil-konsolidament tal-baġits pubbliċi u bir-riformi strutturali, se jkollna t-tkabbir u l-investimenti. Kif kiteb il-Prim Ministru Taljan Renzi fil-ġurnal La Repubblica, dan ma seħħx.”
Dr Sant qal li l-politika tal-awsterita` ma ssarrfet fl-ebda tkabbir u impjiegi ġodda. Anzi bil-maqlub. Intant, f’ekonomiji bħal dik tal-Istati Uniti fejn l-awsterita` ma ingħatax daqshekk importanza, it-tkabbir u l-ħolqien tal-impjiegi kienu aktar b’saħħtihom. Ħafna mit-tkabbir li qed tirreġistra ż-żona ewro huwa dovut mit-tnaqqis fil-prezz taż-żejt, mir-rata ta’ skambju tal-munita ewro, u mill-quantitative easing tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE).
Il-BĊE kien strumentali u għandu jibqa’ hekk. Imma rnexxielu jiġġenera aktar likwidita` u mhux aktar investiment. Veru li għen biex tiżdied id-diflazzjoni li fixklet l-investimenti ġodda, qal Dr Sant.

Facebook Comments

Post a comment