Former Maltese Prime Minister and Member of the European Parliament Alfred Sant in a statement to the international financial press at the EP said that Malta is at the forefront in promoting Blockchain technologies by way of regulatory framework that has been established at national level. The Maltese MEP said that a European framework for Blockchain technology should not be rushed at the request of any Government.
The Maltese MEP reacted to the declaration of French Minister Bruno Le Maire. Speaking at the “Paris Blockchain Conference” on the 15 April, Minister Le Maire made the case for a European framework for regulating crypto-assets, inspired by the French model. In front of several Blockchain technology players, he spoke of his wish to make France “a reference model” at European and international level.
Alfred Sant said that he agrees with Minister Le Maire on the positive impact of Blockchain technology, in particular for consumers and citizens, in a broad range of sectors.
Last year the Maltese Parliament passed laws aiming to establish a strong and transparent framework for Blockchain, cryptoassets and DLT technologies. Malta is at the forefront in promoting Blockchain technologies by way of the regulatory framework and can be in the lead at European level. But this technology potential has not yet fully explored. It can significantly improve key sectors of the economy as well as the quality of public services.
Alfred Sant added that a European legal framework should take into account all existing national systems not least the Malta framework that was the first one to be put into place.
In addition, one has to take into account the fact that Blockchain technology still needs time to develop further and that a European framework should not be rushed at this moment for that could put at risk the process of development and innovation.

Maltese Version – MALTA FUQ QUDDIEM FIL-QASAM TAL-BLOCKCHAIN

L-ex-Prim Ministru u membru tal-Parlament Ewropew Alfred Sant fi stqarrija lil media finanzjarja internazzjonali preżenti fil-Parlament Ewropew qal li Malta hija fuq quddiem nett fil-promozzjoni tat-teknoloġija tal-blockchain billi stabbiliet qafas regolatorju fuq livell nazzjonali. L-MEP qal li l-UE ma għandhiex tgħaġġel biex iddaħħal qafas regolatorju għat-tecknoloġija tal-blockchain fuq livell Ewropew minħabba it-talba ta’ xi Gvern partikolari.
L-MEP kien qed jirreaġixxi għad-dikjarazzjoni tal-Ministru Franċiż Bruno Le Maire. Fid-diskors tiegħu fil-konferenza ‘Paris Blockchain’ fil-15 ta’ April, il-Ministru Le Maire tkellem dwar il-ħolqien ta’ qafas regolatorju Ewropew li jirregola l-crypto-assets, ispirat mill-mudell Franċiż. Quddiem esponenti ewlenin tat-teknoloġija tal-Blockchain, Le Maire qal li jixtieq li Franza tkun “mudell ta’ referenza” fuq livell Ewropew u internazzjonali.
Alfred Sant qal li jaqbel mal-Ministru Le Maire fuq l-impatt pożittiv tat-teknoloġija tal-Blockchain, b’mod partikolari fuq il-konsumaturi u ċ-ċittadini, f’firxa wiesgħa ta’ setturi.
Alfred Sant qal lil media internazzjonali li s-sena l-oħra l-Parlament Malti għadda liġijiet immirati biex jistabbilixxu qafas b’saħħtu u trasparenti għal Blockchain, crypto assets u DLT technologies. Malta hija fuq quddiem nett fil-promozzjoni tat-teknoġija tal-Blockchain billi ġa ħolqot qafas regolatorju u tista’ tkun fuq quddiem nett fuq livell Ewropew. Iżda dan il-potenzjal teknoloġiku għadu ma ġiex esplorat biżżejjed. Jista’ jtejjeb sezzjonijiet importanti tal-ekonomija b’mod sinifikanti kif ukoll il-kwalita` tas-servizzi pubbliċi.
Alfred Sant żied jgħid li qafas legali Ewropew għandu jikkonsidra s-sistemi kollha nazzjonali, mhux l-inqas il-qafas Malti li kien l-ewwel wieħed li ġie stabbilit.
Aktar minn hekk, wieħed irid jikkonsidra wkoll il-fatt li t-teknoloġija tal-Blockchain teħtieġ ż-żmien biex tiżviluppa aktar u li qafas Ewropew ma għandux jidħol bl-għaġġla fil-mument attwali għax dan jista’ jaffettwa l-iżvilupp u l-innovazzjoni f’dan il-qasam.

Facebook Comments

Post a comment