European Commissioner Valdis Dombrovskis said that there have been many claims from smaller banks within the European Union that prudential requirements impose a disproportionate burden on them, for example in the field of reporting. Mr Dombrovskis said that he intends to explore ways to simplify these requirements, in particular for the smallest European banks, whose size and area of activity are very limited. “At the same time, it is important to ensure that all depositors can be confident that their bank – whether small or large – is well regulated and supervised.” EU Commissioner told the Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON) in Strasbourg when refering to an intervention by Maltese MEP Alfred Sant on smaller banks operating within the European Union.

Following the resignation of European Commissioner Jonathan Hill after the BREXIT vote, ECON held a hearing with Valdis Dombrovskis, European Commission Vice-President in charge of Euro and Social Dialogue in connection with the transfer of the portfolio for Financial Stability, Financial Services and the Capital Markets Union. The ECON members forwarded their remarks for the attention of Commissioner Dombrovskis.

Dr Sant, a member at the ECON Committee, specifically focused his intervention on the smaller economies within the European Union. Dr. Sant told Mr Dombrovskis that the Banking Union is close to being completed and is one of the most relevant projects for the future of the euro area. The Maltese MEP asked Mr. Dombrovskis for his assessment of the Banking Union and what were the next steps for the completion of the Banking Union. “How do you plan to ensure that smaller banks within smaller economies, facing already specific challenges, do not become more risk opposed by hampering their exposure to financial services in their national economy, or more essentially when lending to SMEs? Theoretically, all banks would need to be treated equally regardless their size and should not become less competitive.” Dr Sant told Commissioner Dombrovskis.

Maltese Version – IL-BANEK IŻ-ŻGĦAR TAL-UE JILMENTAW MINN PIŻIJIET SPORPORZJONATI

Il-Kummissarju Ewropew Valdis Dombrovskis qal li ħafna banek żgħar fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea qed jilmentaw li l-ħtiġijiet ġodda imposti fuqhom qed jgħabbuhom b’piżijiet sproporzjonati. Dombrovskis qal li beħsiebu jesplora metodi kif dawn il-ħtiġijiet ikunu simplifikati, speċjalment għall-iżgħar banek fl-UE, li d-daqs u l-attivita’ tagħhom huma limitati ħafna. “Fl-istess waqt, huwa importanti li jkun żgurat li d-deposituri ikunu kunfidenti li l-bank tagħhom – żgħir jew kbir – ikun regolat u supervizjonat.” Qal il-Kummissarju Dombrovskis fil-Kumitat Ekonomiku u Monetarju tal-Parlament Ewropew (ECON) fi Strasburgu meta kien qed iwieġeb għal intervent tal-Ewroparlamentari Malti Alfred Sant dwar il-banek iż-żgħar li joperaw fl-Unjoni Ewropea.

Wara r-riżenja tal-Kummissarju Jonathan Hill b’riżultat tal-vot tal-BREXIT, l-ECON iltaqa’ ma’ Valdis Dombrovskis, Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea inkarigat mill-Ewro u d-djalogu soċjali b’rabta mat-trasferiment tal-portafoll tal-Istabbilita’ Finanzjarja, Servizzi Finanzjarji u Swieq Kapitali. Il-membri tal-ECON ressqu r-rimarki tagħhom għall-attenzjoni tal-Kummissjarju Dombrovskis.

Dr Sant, membru tal-ECON, iffoka l-intervent tiegħu fuq l-ekonomiji żgħar tal-Unjoni Ewropea. Sant qal lil Dombrovskis li l-Għaqda Bankarja riesqa lejn il-fażi finali tagħha u hija waħda mill-aktar proġetti rilevanti għaż-żona tal-ewro. L-Ewroparlamentari Malti staqsa lil Dombrovski għal analiżi tal-Għaqda Monetarja. “Kif qed tippjana li tiżgura li l-banek iż-żgħar fl-ekonomiji żgħar tal-UE, li diġa’ qed jiffaċċjaw sfidi speċifiċi, ma jżidux ir-riskji fis-servizzi finanzjarji fl-ekonomija nazzjonali tagħhom? U speċifikament meta jiġu biex jisilfu lill-intrapriżi żgħar u medji? Teoretikament, il-banek kollha għandhom jiġu ittrattati indaqs irrispettivament mid-daqs tsgħhom u m’għandhomx jitilfu l-kompetittivita’ tagħhom”, qal Sant lill-Kummissarju Dombrovskis.

Facebook Comments

Post a comment