Il-President Erdogan tat-Turkija fl-aħħar ġab ir-riżultat li ilu jistinka għalih: bidla fit-tmexxija ta’ pajjiżu li biha President ikollu kważi l-poteri kollha biex imexxi skont kif iqis l-aħjar.
Barra mit-Turkija, l-kritika għal dil-bidla u kif qed titwettaq faret minn kullimkien. Filfatt, l-iskala tar-rebħa referendarja mhix kbira. Iċ-ċentri urbani ewlenin ivvotaw fil-maġġoranza tagħhom kontriha. Ġiet ikkritikata wkoll il-manjiera li biha tmexxiet il-kampanja referendarja, mitqiesa mill-Ewropej bħala mgħobbija kontra dawk li opponew il-bidla. Kif wieħed seta’ jistenna, Erdogan urta ruħu bil-kbir għal dil-kritika.
Il-problema naraha li tmur lil hinn minn hekk għat-Turkija. Il-bidliet li se jkunu qed jiddaħħlu huma radikali għall-aħħar.
Meta moviment politiku jdaħħalhom waqt li jkun fil-fawra ta’ appoġġ enormi għall-programm tiegħu, mod. Meta jdaħħalhom waqt li s-seħer politiku tiegħu qed imajna sew, mod ieħor.
Fit-Turkija, qed jiżviluppa t-tieni xenarju.
***
DIBATTITU INTERESSANTI
Kienet kisba kbira għall-gvern Laburista li wassal il-kontijiet finanzjarji tiegħu għall-ewwel darba f’deċennji mhux lejn ħofra, imma biex jispiċċa b’aktar dħul milli ħruġ. Ftit ħafna huma l-pajjiżi Ewropej li rnexxielhom f’hekk.
L-argument li tressaq dwar kif dan is-“surplus” inkiseb billi l-investimenti trassew u tnaqqsu iqajjem dibattitu interessanti. L-istess kumment isir dwar kif il-ministru Ġermaniż tal-finanzi Schauble fl-aħħar snin akkumula eċċess ta’ għexieren ta’ biljuni fil-finanzi ta’ pajjiżu.
Ir-regoli finanzjarji taż-żona ewro dwar kontijiet tal-gvern ma jagħmlu l-ebda distinzjoni bejn fondi ta’ investiment u fondi ta’ spiża rikorrenti. Jien wieħed minn dawk li ili nqajjem dal-punt fil-Parlament Ewropew u barra minnu.
Is-sistema jmissha tittratta l-fondi tal-investiment differenti mill-fondi li jmorru fuq spiża rikorrenti. Bħalissa, l-gvernijiet għandhom kull inċentiv biex iqisu ir-rikorrenti u l-investimenti bl-istess riga.
Is-suċċess finanzjarju tal-gvern hu kompletament konformi mar-regoli taż-żona tal-ewro.
***
REPUBBLIKA LAJKA
Jekk tagħna hi tassew repubblika lajka, fiċ-ċirkostanzi tal-lum tinħass sew il-ħtieġa li nikkonsidraw x’post għandu jkollha – jekk għandu jkollha – ir-reliġjon fit-tagħlim publiku. Il-kostituzzjoni tagħna tiddefinixxi lil pajjiżna bħala wieħed “kattoliku”.
Minn banda hemm l-esiġenza – jew tidher bħala hekk – biex il-kattoliċeżimu jkollu pożizzjoni privileġġjata. Mill-oħra, tqum il-ħtieġa li ma ssir diskriminazzjoni kontra l-ebda minoranza reliġjuża.
Biex minn hekk naslu għall-punt li fit-tagħlim publiku, jibda jkun hemm lezzjonijiet fit-twemmin Iżlamiku, jidhirli li hu pass ’il bogħod wisq. Għax bl-istess kejl, tkun trid tipprovdi tagħlim fit-twemmin Luteran, Sikh, buddist u l-bqija.
L-aħjar triq għad tispiċċa tkun dik li kull tagħlim reliġjuż jitneħħa mill-kurrikulu publiku. Ir-reliġjonijiet differenti jinghataw il-faċilità, anke b’sussidju, biex wara l-ħin, ikunu jistgħu jżommu klassijiet fir-reliġjon tagħhom.

English Version – Interesting debate

It was a great achievement for the Labour government to have managed its financial accounts to the point when for the first time in decades, the outcome was not a deficit but a surplus. There are few European countries which have succeeded to get here.

The counter argument made about how this surplus was reached due to a curtailment and deletion of investments, raised an interesting debate. The same claim is made to explain how German finance minister Schauble has in past years, accumulated surpluses covering scores of millions of euros in his country’s financial books.

Eurozone rules governing public finance make no distinction between investments and recurrent expenditures. I am one of those who have been raising this matter in the European Parliament and outside.

The accounting system should deal differently with investment outlays and recurrent commitments. As of now, governments have every incentive to put investment and current expenses on the same plane.

The Labour government’s financial success is in complete conformity with the euro zone’s financial regulations.

***

Secular public

If our republic is truly secular, in today’s circumstances we really need to consider what place there should be for the teaching of religion in public instruction – indeed if there should be any religious teaching at all. Yet, the constitution defines our country as being of the Catholic faith.

On the one hand, there is the obligation, or so it seems, for the Catholic religion to be accorded a privileged position. On the other hand, there is the obligation not to allow discrimination against any religious minority.

From this to proceed to the point where we should expect state schools to provide lessons in the Islamic faith, seems to me to be a bridge too far. For on the same basis, we would need to make available instruction in the Luteran, Sikh, Buddhist and other faiths.

The best option will probably become that of indeed removing all religious instruction from the curriculum of public schools. Different religions would then be provided with the means, even by way of a subsidy, to hold classes in their particular religions after school hours.

***

Erdogan

Turkey’s President Erdogan has finally obtained the result he long fought for: a change in the administration of the country, following which the President would take over practically all the powers of running the state.

Outside Turkey, criticism against this change and the way by which it was accomplished, has been building up from many sides. Actually, in scale, the referendum victory for the change is slight. Major urban centres voted by a big majority against the reform. The manner by which the referendum campaign was held, also got criticised. Europeans considered it was loaded too hard against opponents of change. As was to be expected, Erdogan ended up quite offended by this criticism.

For Turkey, the problem goes beyond such considerations, in my view. The “reforms” that will be introduced are indeed very radical.

When a political organisation introduces such measures while still enjoying the first enormous popular enthusiasm for its project, that is one thing. When it tries to launch them while its political gloss is flaking off, that is another thing.

In Turkey, the second scenario has taken shape.

Facebook Comments

Post a comment